Dette nettstedet gir opplysninger om slekten Geelmuydens historie.   Men du vil også finne opplysninger om andre slekter og om forfedre til personer med en direkte eller indirekte tilknytning til Geelmuyden.  Foreløpig finnes opplysninger om ca. 20 000 personer på denne nettsiden.

Slekten Geelmuyden / Geelmuijden nedstammer fra Gerrit Adriaensz van Geelmuyden (ca. 1632-1701) og Karen Pedersdatter Montagne (1633-1701).   Gerrit kom fra Nederland til Bergen i juli 1660.  Karen var oppvokst i Bergen.  Hennes norske, danske og nederlandske forfedre kan delvis spores tilbake til omkring 1490.  Deres etterkommere i slekten Geelmuyden eller Geelmuijden finnes i Norge, Sverige, Danmark, England, USA og Nederland, men bare omkring 150 personer bruker nå Geelmuyden-navnet.


.

Byen Geelmuyden (nå Genemuiden) i provinsen Overijssel, Nederland.

1.  Tegning ca. 1556 av Jacob van Deventer (f. ca. 1500 d. 1575.), med kastellet og vollgraven rundt oppe til venstre i byområdet.  Legg merke til at kanalen gikk omtrent nord-syd, og at hele byen i eldre tid lå på vestsiden av kanalen, bortsett fra en liten del på en øy ute i kanalen og festningen (blokkhuset) omgitt av kanalen.  

2.  Luftfoto av Genemuiden i 1975.  Merk hvordan  hovedgaten i den nye byen fremdeles følger  buen til den gamle, nå gjenfylte kanalen gjennom byen.  Den største del av den nyere byen ligger på østsiden av der den gamle kanalen gikk, altså øst for det gamle byområdet.

 

3. Luftfoto 1920 på fotoglassplate (kantene beskåret).  Legg merke til at  i 1920 eksisterte fremdeles kanalen gjennom byen, men det ble arbeidet med gjenfylling av kanalen.   Bildet er orientert opp-ned sammenliknet med de to illustrasjonene ovenfor, altså med nord i nedre bildekant.  Vest og den gamle byen ligger derfor her til høyre.  Venstre side av kanalen er en nyere bydel i øst.1.  Scoleus: Bergen ca. 1580, sett fra vest-nordvest.

2.  Borgerbok for Bergen 1660  (BBA A-0651 Hb1) :
«19. Julj   Gierdt Adriansen Geelmuyden føed udj Holland i Gellmuyden.»Slektsoversikt fører til slektsprogrammet TNG med korte opplysninger og notater om alle kjente personer i slekten og om slektsforbindelsene mellom dem.  Mange personer vil ikke tilhøre slekten Geelmuyden, men vil f.eks. være forfedre av personer i slekten eller andre personer ikke relatert til slekten Geelmuyden.

Kontakt vil gi deg kommunikasjon om slekten med Knut Geelmuyden.  Du kan bidra med opplysninger, foto og feil-retting i melding til
Knut Geelmuyden     knge@online.no Vi ber om at du sender rettelser eller opplysninger, dersom du har noe som kan øke kunnskapene om slektens historie. Her finner du mer opplysninger om hvordan du kan bidra til slektens historie med opplysninger og foto.


Denne siden inneholder mye tekst skjult bak ulike knapper nedenfor:
1.  Blå knapper skjuler tekster om nettsiden og kort informasjon om slekten  (se 1. Innledning).
2.  Røde knapper skjuler veiledning   (se 1. Innledning og veiledning).
3.  Gule knapper skjuler historier om medlemmer av slekten Geelmuyden, fordelt på generasjonene (se 2. Geelmuyden).   
4.  Grønne knapper skjuler tekster om noen av slektens ektefeller og om deres forfedre (se 3. Andre slekter og forfedre).

1.  INNLEDNING OG VEILEDNING

Formål med nettsiden er å gi opplysninger om slekten Geelmuydens historie.  Vi forsøker å følge hele slekten, også de som ikke bruker Geelmuyden- navnet.  Du vil også finne opplysninger om andre slekter og forfedre til personer med en direkte eller indirekte tilknytning til Geelmuyden.  Foreløpig er opplysninger om nær 20 000 personer på denne nettsiden.  Vi vil samle ny kunnskap om alle etterkommere av slekten og håper at også du vil bidra med kunnskap om din del av slekten. Denne siden skjuler innholdslister med lenker til fortellinger om slekten.  Her finner du inngang til HELE nettsiden. Prioritering av arbeidet           Det arbeides med hele slektens historie.  Når det gjelder tidkrevende arkivundersøkelser vil det i en lang periode være 16- og 1700-tallet som blir prioritert.  Denne eldre perioden har felles interesse for hele slekten.  For den senere del av slektens historie blir det samlet opplysninger fra litteratur, i tillegg til opplysninger som slektens medlemmer sender inn.  Mer omfattende arkivundersøkelser om 18- og 1900-tallet vil komme senere.

Stamfar for slekten Geelmuyden / Geelmuijden er Gerrit Adriaensz van Geelmuyden.   Gerrit ble født ca. 1632 i byen Genemuiden (den gang skrevet Geelmuyden) i provinsen Overijssel, Nederland.  Gerrit Adriaensz van Geelmuyden kom fra Nederland til Bergen i juli 1660.  Bildet viser borgerboken for Bergen med hans borgerskap 19. juli 1660.  Det er den første sikre kilden om slekten og forteller at han ble «føed udj Holland i Gellmuyden», d.v.s. i byen Geelmuyden i Overijssel.  Han arbeidet som kjøpmann og skipsreder til han døde i 1701. Karen Pedersdatter Montagne ble født 21. januar 1633 i Bergen og døde i Bergen 1701.  Hennes slekt er kjent tilbake til ca. år 1500.  Gerrit og Karen giftet seg trolig 1664, men det er mulig at vigselåret var noe tidligere.  Vi vet at de fikk syv barn, to døtre og fem sønner.  Nedenfor finner du 45 tekster om Gerrit og Karens historie, i tillegg til et par hundre historier om andre i slekten.  Resten av informasjonen finnes i slektstreet.  

Gerrit og Karen er opphavet til hele slekten Geelmuyden eller Geelmuijden i Norge, Sverige, Danmark, England, USA og Nederland.  Nå er det ca. 150 personer som bruker slektsnavnet.  Ca. halvparten av den nålevende slekten Geelmuyden bor i Norge og resten er fordelt primært på Sverige og Nederland og noen få i andre land, bl.a. England.  De som i vår tid bruker navnet Geelmuyden eller Geelmuiden, nedstammer fra kun to av Gerrit og Karens barn, Knud og Geert.  I tillegg lever mange etterkommere etter andre søsken uten å bruke slektsnavnet.  Når vi inkluderer alle etterkommere etter Gerrit og Karen er vi flere tusen personer i slekten. Vær oppmerksom på at slektsprogrammet TNG, som finnes under SLEKT, har en funksjon som automatisk skjuler mye informasjon om nålevende personer og personer hvor dødsdato ikke er kjent og fødselsdato er mindre enn 105 år tilbake i tid.  Dette gjøres av personvernhensyn, for at ikke all informasjon om nålevende personer skal være alment tilgjengelig.

Du kan bidra med opplysninger, historier og bilder om slektens historie.  Eller kanskje finner du feil på dette nettstedet.   Vi ber om at du sender rettelser eller opplysninger, dersom du har noe som kan øke kunnskapene om slektens historie. Du kan sende en melding til Knut Geelmuyden  knge@online.no

Her finner du mer opplysninger om hvordan du kan bidra til slektens historie med opplysninger og foto.

Ønsker du å være usynlig, eller ønsker du å bli synlig ? Noen personer har et behov for å være private og lite synlige. Kanskje mener du at opplysninger om deg ikke skal være synlige i slektstreet eller i slektens liste med kontaktopplysninger for nålevende slekt.  Kanskje finner du ditt navn eller bilde på denne nettsiden.   Send en melding dersom du ønsker at ditt navn eller bilde skal være usynlig på nettsiden. Dersom du ser at opplysninger om deg og dine mangler på nettsiden, kan du rette på det ved å bidra med opplysninger via nettsidens kontakt-muligheter.KONTAKT

Å legge til nye opplysninger eller korrigere eksisterende. 

Knut Geelmuyden  knge@online.no

Her sender du spørsmål og opplysninger til webmaster, slektens historiker Knut Geeelmuyden. Vi mottar gjerne mest mulig detaljerte opplysninger, gjerne også historier og hele biografier, foto, etc.  Vi ber vanligvis ikke om at du skal gjøre et stort arbeid med undersøkelser om slekten, men vil sette stor pris på om du deler den kunnskapen om familien som er lett tilgjengelig for deg.  Når du sender inn tekster eller opplysninger bidrar du til at historien om slekten blir så korrekt og innholdsrik som mulig.

Dersom du gir opplysninger du ikker er sikker på, ber vi om at du gjør oppmerksom på det. Du kan for eksempel bruke spørsmålstegn, «ca» eller kommentarer for å vise slik usikkerhet.  Dersom du ønsker å sende vedlegg, må du sende det sammen med en email til
Knut Geelmuyden  knge@online.no

Vi ber om at du opplyser ditt fulle navn, telefon, emailadresse og gjerne din vanlige adresse når du sender meldinger med rettelser, spørsmål eller opplysninger.

Du kan også ta kontakt på telefon (Norge +47) 41 43 99 19.


Her kan du velge om du vil gå inn i den teksten du ønsker, eller du kan fra hver tekst bruke innlagte lenker for å gå videre til neste tekst eller tilbake til forrige tekst.
       Webmaster
   KONTAKT
        Kopiering fra dette nettstedet
       Lenker
Gotisk skrift
Ordbok – Dictionary
Forkortelser 

I historiene bak de gule knappene er Gerrit og Karens etterkommere organisert og identifisert med en kode.  Koden som er brukt for hvert barn forteller:
– generasjon,
– barnekull i den generasjonen, og deretter
– alfabetisk nummerering etter synkende alder innen barnekullet,
f.eks. 3. generasjon, 4. barnekull, 5. barn = 3-4-e. 

Del to i koden, barnekullene, vil altså nummereres fortløpende gjennom hele generasjonen.   Første generasjon er Gerrit og Karen, andre generasjon deres barn, o.s.v.  
For foreldre med flere ekteskap vil barnene fra hvert ekteskap utgjøre ett kull.  Det vil hos foreldrene bli markert med tilføyelse av ekteskapets alfanumeriske nummer, f.eks. 2-2b-e, hvor b forteller at det aktuelle barnekullet i 3. generasjon er født i andre ekteskap.  Kodene 2-2a-e og 2-2b-e vil begge gjelde barn av 2-2,  men viser femte barn i to ulike ekteskap  (a= første ekteskap, b= andre ekteskap).   Dette vil føre til en deling av barnene fra to ekteskap i to barnekull.

For enkelte personer hvor flere historier er skrevet, vil koden bli tillagt et tall for å nummerere disse historiene i rekkefølge, f.eks. 3-4-m-10, som er fortelling nr. 10 om person 3-4-m.

Barnekullene i generasjonen organiseres alltid etter foreldrenes alder, slik at blant Gerrits barn står den eldste først, og deretter ordnet etter synkende alder.  Når samme prinsipp brukes i alle generasjoner vil der gradvis oppstå et større tidskille mellom den eldste og den yngste del av en generasjon.

Ett problem i et pågående arbeid er at tidligere ukjente barn kan bli oppdaget.  Det kan føre til en forskyving i neste generasjon i kodens del 2, barnekullets nummer, for den del av generasjonen som er «yngre» enn det nye barnet.  Så lenge arbeidet er pågående vil derfor barnekull-numrene kunne endres.  For å begrense ulempen blir det arbeidet først med de eldste generasjonene, og kodene blir ikke anvendt før arbeidet med generasjonene er godt i gang.


Under SLEKTSOVERSIKT  finner du slektstreet med korte opplysninger og notater om alle personer i slekten og forbindelsene mellom dem.   Det er presentert i slektsprogrammet TNG  The Next Generation.  Lengre historier om slekten finner du skjult bak de gule og blå knappene nedenfor.

2.  GEELMUYDEN  –  Lengre historier om slekten, etter 1632 fordelt etter generasjon.

Her vil bli lagt inn lenker slik at for historiene bak hver nedtrekks-knapp kan du velge om du vil gå inn i en ønsket tekst, eller om du vil bruke lenkene først og sist i hver tekst til å gå videre til neste eller forrige kapittel, på samme måte som når du leser en bok.


1     Gerrit Adriansz van Geelmuyden og Karen Pedersdtr Montagne
1-01  Tradisjoner og teorier om slekten Geelmuydens bakgrunn  
1-02  Når kom Gerrit til Bergen
1-03  Hanseatene og borgerskapet
1-04  Styrking av borgerskapet
1-05  Gerrit – hans liv i Bergen
1-06  Den dansk-norske statens styre og maktgrunnlag
1-07  Merkantilisme
1-08  Navne-tradisjoner og praksis på 1600-1800-tallet
1-09  Gerrit og Karens barn og tjenere
1-10  Slektens våpen og valgspråk
1-11  Dødsboskiftet forteller om Gerrit og Karen 
1-12  Menneskesyn
1-13  Gerrit – hans og familiens språk
1-14  Bergens befolkning
1-15  Gerrits eiendommer 1 – Jordegods på landet
1-16  Gerrits eiendommer 2 – Unneland i Arna
1-17  En brannfarlig by
1-18  Byens utseende
1-19  Lokal oppfatning av himmelretningene i Bergen.  Upresist språk
1-20  Gerrits eiendommer 3 – i Bergen
1-21  Gerrits eiendommer 4 – Bebyggelsen i hans bygård – Bolighus, kjellere, mm
1-22  Gerrit – fantasier om hans hus og innbo
1-23  Gerrits eiendommer 5 – Bebyggelsen i hans bygård – Sjøbodene ved Vågen
1-24  Gerrits eiendommer 6 – Bebyggelsen i hans bygård – Hele bygårdens størrelse
1-25  Gerrits eiendommer 7 – Sjøbod og nøst i Sandviken
1-26  Gerrits eiendommer 8 – Landsted og gårdsdrift på Engen
1-27  Riksarkivets rentekammer-regnskaper om Gerrit
1-28  Skiftende konjunkturer
1-29  Byens skipsfart 
1-30  Navigasjonsproblemer i gammel sjøfart – Navigasjonsteknikker og lengdegradenes betydning
1-31  Utvikling av Bergens skipsflåte.  Defensjonskip
1-32  Byens vanlige seilingsområde.  Handelens vareslag
1-33  Kapital, kreditthandel og varebytte
1-34  Store skipsrederes risiko
1-35  Gerrits næringsdrift og skipsfart 
1-36  Gerrits skipsfart og skip
1-37  Gerrits konflikter
1-38  Gerrits offentlige verv 
1-39  Gerrit – hans dødsboskifte
1-40  Karen – slektens felles stammor
1-41  Karens dødsbo 
1-42  Karen – hennes og slektens felles forfedre
1-43  Bergen by – en historisk skisse
1-44  Om arrangerte ekteskap og behovet for raskt å bli gjengift
1-45  Gerrit og Karens barn  
1-46  Gerrit og Karens etterkommere – En oppsummering

Barn av  1- Gerrit Adriansz van Geelmuyden (1632-1701) og Karen Pedersdtr. Montagne (1633-1701) :

Blant Gerrits og Karens 7 barn var 2 jenter og 5 gutter.

Begge jentene ble gift med kjøpmenn, bodde i Bergen og fikk barn.  Marie og og hennes to barn døde unge, uten videre etterkommere.  Catharina Johanne levde lenge og har etterkommere til vår tid.

Blant de 5 guttene døde Hans i oppveksten.  Av de 4 som ble voksne ble
Adriaen kjøpmann i Amsterdam.  Men hele hans slektslinje døde ut etter få generasjoner.
Peder ble prest i Kvam og har i likhet med Catharina Johanne etterkommere i vår tid, men uten at de bruker slektsnavnet.
Knud og Geert ble kjøpmenn i Bergen.  Hele den nålevende slekt Geelmuyden nedstammer fra disse to, de fleste fra Knud.

Konklusjon:
Av 7 barn nedstammer dagens slekt Geelmuyden fra kun 2.
I tillegg har 2 andre etterkommere i vår tid, men uten at de bruker navnet.
En fikk ikke barn, to andre fikk barn, men uten at slektslinjene overlevde.
Kun 4 av de 7 barnene har etterkommere i vår tid.

2-1-a
Marie Geelmuyden (ca. 1663-1684)
2-1-b Peder Gerritsz van Geelmuyden (ca. 1663-1723 )

2-1-c-01 Knud Gerritsz van Geelmuyden – Hans historie   ( ca. 1667-1749 )
2-1-c-02 Byadministrasjonen i Bergen, særlig de eligerte menn 
2-1-c-03 Etikette på 1700-tallet 
2-1-c-04 Knuds offentlige verv
2-1-c-05 Knuds eiendommer
2-1-c-06 Gravkjeller i Korskirken
2-1-c-07 Kirkestol og gravkjeller i Domkirken
2-1-c-08 Knuds kone Anna Beatha Storch
2-1-c-09 Dødsboskiftet etter Knud og Anna Beatha
2-1-c-10
Knud og Anna Beatha sine barn
2-1-d
Catharina Johanne Geelmuyden ( ca. 1668-1744 )
2-1-e Adriaen Gerritsz van Geelmuyden ( 1669- )
2-1-f Hans van Geelmuyden ( 1670-ca. 1684 )  (Ingen barn)
2-1-g Geert Gerritsz van Geelmuyden ( 1671-1721 )

SLEKTSGREN 21a-
Barn av  2-1-a   Marie Geelmuyden (ca. 1663-1684) og
  Ludvig Middelstorp (ca. 1659/62-1705) 01):
3-1-a Ludvig Middelstorp (ca. 1682- )       (Ingen barn)
3-1-b Karen Middelstorp (1683-1706)     (Ingen barn)

SLEKTSGREN 21b1-

Barn av  2-1-b-1   Peder Gerritsz van Geelmuyden (ca. 1663-1723) og Margaretha Christophersdtr Garmann (1670-1712):
3-2-a Geert van Geelmuyden (1691- Død ung)   (Ingen barn)
3-2-b Christopher Garmann Geelmuyden (1692-1759)
3-2-c Herman van Geelmuyden (1694-1751)  (Ingen kjente barn)
3-2-d Peder van Geelmuyden (1697-1716)  (Ingen barn)
3-2-e Anna Margrethe van Geelmuyden (1699-1728)
3-2-f Karen van Geelmuyden (1702 – 1706 )  (Ingen barn)
3-2-g Adriaen van Geelmuyden (ca. 1703-1734)  (Ingen barn)
3-2-h Karen van Geelmuyden (1708-1708)  (Ingen barn)
3-2-i Karen Geelmuyden (1709-1728)  (Ingen barn)

SLEKTSGREN 21b2-

Barn av  2-1-b-2    Peder Gerritsz van Geelmuyden (ca. 1663-1723) og Christine Jersin (1672-1733):
3-3-a Alida van Geelmuyden (1714-1715)  (Ingen barn)
3-3-b Alida Catharina Van Geelmuyden (1715-1789)
3-3-c Gerhard Pedersen Geelmuyden (1717-1775)
3-3-d Maria Elisabeth Geelmuyden (1718-1761)

SLEKTSGREN 21c-

Barn av  2-1-c  Knud Gerritsz van Geelmuyden ( ca. 1667-1749 ) og Anna Beatha Willumsdtr. Storch (1675 -1750):
3-4-a   Catharina Maria Geelmuyden (1695-1696)  (Ingen barn)
3-4-b-1  Geert van Geelmuyden
3-4-b-2  Geert van Geelmuydens selvbiografi  (1697-1780)
3-4-b-3  Geert Geelmuyden om sin andre kone
3-4-c    Catharina Maria van Geelmuyden (1698-1698)  (Ingen barn)
3-4-d   Wilhelm Geelmuyden (1699-1699)  (Ingen barn)
3-4-e   Paulus Geelmuyden (1701-1738)
3-4-f    Karen Knudsdtr Geelmuyden (1702-1802)
3-4-g   Wilhelm Geelmuyden (1703-1757)
3-4-h  Johan Geelmuyden (1704-1743)
3-4-i   Catharina Geelmuyden (1705-1774)
3-4-j   Maria Elisabeth Geelmuyden (1706-1796)
3-4-k  Anna Beathe Geelmuyden (1708-1708)  (Ingen barn)
3-4-l   Adriaen van Geelmuyden (1709-1737)  (Ingen kjente barn)
3-4-m-01  Hans Geelmuyden (1710-1778)
3-4-m-02  Sammendrag av en stor skandalesak i Bergen med oversikt over hovedpersonene.
3-4-m-03  Friderich Wilhelm Wivet : «Forsøg til fortælning om Mærkværdige danske og norske sager udførte i Høyeste ret», utgitt 1774-1776
3-4-m-04 
Her skal komme lenke til en PDF-versjon av Wivets bok.
3-4-n  Anna Dorothea van Geelmuyden (1711-1793)
3-4-o  Canuta Beatha Geelmuyden (1715-1768)

SLEKTSGREN 21d-

Barn av  2-1-d  Catharina Johanne Geelmuyden (Ca. 1668-1744) og  Lyder Lydersen Fasting (Ca. 1676-1759):
3-5-a Karen Fasting (1702-1779)       Ugift.  Ingen barn
3-5-b Elisabeth (Lisbeth) Maria Fasting (ca. 1704-1745)
3-5-c Alida Catharina Fasting (1706-1759)   Ingen kjente barn
3-5-d Lydia Catharina Fasting (1719-1779)   Ugift.  Ingen kjente barn

SLEKTSGREN 21e-

Barn av 2-1-e   Adriaen Gerritsz van Geelmuyden ( 1669- ) og Catharina Abo (1671-   ):
3-6a   Joan Gerard Geelmuyden (1697-død ung ) (Ingen kjente barn)
36b    Pieter Adriaensz Geelmuyden (1698-1730)
3-6c   Catharina Elisabeth van Geelmuyden (1699-1725)  (Ingen kjente barn)
3-6d   Engelina Maria van Geelmuyden (1701-1703)  (Ingen barn)
3-6e   Johanna Lucia Geelmuyden (1702- )  (Ingen barn)

SLEKTSGREN 21g1-

Barn av 2-1-g-1 Geert Gerritsz van Geelmuyden (1671-1721) og  Johanna Margaretha von der Wiida ( -1705):
3-7–a Jacob von der Wiida Geelmuyden (1704-1768)
3-7–b Geert Geelmuyden (1704/05-1764)

SLEKTSGREN   21g2-

Barn av 2-1-g-2 Geert Gerritsz van Geelmuyden (1671-1721) og Nielsche Marie Lindgaard (Ca. 1687-1775):
3-8–a Johanna Margreta Geelmuyden (1707/11-1740)
3-8–b Karen Geelmuyden (1708/17- )  (Ingen barn)
3-8–c  sønn Geelmuyden (Ca. 1710-1715)  (Ingen barn)
3-8–d Abigael Cathrine Geelmuyden (1710/13-1730- )  (Ingen kjente barn)
3-8–e-1 Niels Christian Geelmuyden  (Ca. 1713-1770)
3-8–e-2 Kilder om Niels Christian


LINJE 21b1- Peder

Barn av 3-2-b Christopher Garmann GEELMUYDEN (1692-1759) og Maria Susanna Frimann (1697-1786)
4-1-a Anna Margrethe GEELMUYDEN (1727-1729) 2 år gammel.    (Ingen barn)
4-1-b Karen GEELMUYDEN (1728-1729) 1 år gammel.    (Ingen barn)
4-1-c Anna Margareta GEELMUYDEN (1731-1778) 46 år gammel.
4-1-d Marie Susanne GEELMUYDEN (1735-1736)   1 år gammel.    (Ingen barn)
4-1-e Peder GEELMUYDEN   (1739-1741)    2 år gammel.   (Ingen barn)

Barn av 3-2-e Anna Margrethe van Geelmuyden (1699-1728) og Henrik Hanssøn Formann (1703-1773):
4-2-a Karen Formann (død ung) (Ingen barn)
4-2-b Margrethe Formann (død ung) (Ingen barn)

LINJE 21b2 Peder

Barn av 3-3-b Alida Catharina Van GEELMUYDEN (17151789) og Hans Jonassen LEIRDAHL (17141744) :
4-3-a Ukjent Kjønn LEIRDAHL .
4-3-b Maren Hansdtr. LEIRDAHL (1742-1745) 3 år gammel.
4-3-c Jonas Hansen LEIRDAHL (1743-1762) 18 år gammel.
4-3-d Petriche Johanne LEIRDAHL (1745-1809) 64 år gammel.

Barn av 3-3c Gerhard Pedersen GEELMUYDEN (17171775) og  Cathrine Johanna Ottesdtr SMITH (17351816):
4-4-a Lyder Fasting GEELMUYDEN (1761-1832) 71 år gammel
4-4-b Christina Carina GEELMUYDEN (1762-1827) 65 år gammel
4-4-c Alida Catharina GEELMUYDEN (1763-1836) 72 år gammel
4-4-d Peder GEELMUYDEN (1764-1802 eller 1804) 40 år gammel, Ingen barn
4-4-e Otto Smith GEELMUYDEN (1766-1771) 5 år gammel, Ingen barn
4-4-f Christopher GEELMUYDEN (1769-1769) Ingen barn
4-4-g Lydia Fasting GEELMUYDEN (1771-1809) 36 år gammel

Barn av 3-3-d Maria Elisabeth GEELMUYDEN (17181761) og Fredrik UNDAHL (17451768):
4-5-a Christina Jersin UNDAL (1749- )
4-5-b Peder Geelmuyden UNDAHL (1753- )
4-5-c Catharina Jersin UNDAHL (1747- )
4-5-d Christina Jersin UNDAHL (1749- )

Linje 21c- Knud

Barn av 3-4-b-1 Geert van GEELMUYDEN (16971780) og Anne KAAE (17071737):
4-6-a Gerhard C. GEELMUYDEN (1727-1787) 59 år gammel
4-6-b Margrethe GEELMUYDEN (1728- )
4-6-c Joachim Christian Geelmuyden de GYLDENKRANTZ (1730-1795) 65 år gammel
4-6-d Wilhelm Adrianus GEELMUYDEN (1731-1736) 5 år gammel.
4-6-e Johan GEELMUYDEN (1733- )

Barn av 3-4-b-2 Geert van GEELMUYDEN (1697-1780) og Maria Charlotta von LOWSOW (17101769)
4-7-a Anna GEELMUYDEN (1730-1818) 88 år gammel
4-7-b Fredrikke Marie GEELMUYDEN (1739-1742) 3 år gammel.
4-7-c Christopher Fredrik GEELMUYDEN (1741- ) Ingen kjente barn
4-7-d Jonas Lym GEELMUYDEN (1742-1826) 83 år gammel.
4-7-e Nicolai Schwartz GEELMUYDEN (1743-1808) 64 år gammel.
4-7-f Engel Maria GEELMUYDEN (1745- 1774) 28 år gammel.
4-7-g Alida Marie GEELMUYDEN (1746-1806 eller 1813) 66 år gammel
4-7-h Canute Beathe GEELMUYDEN (1748-1749) 1 år gammel Ingen barn
4-7-i Canute Beathe GEELMUYDEN (1750-1813)

Barn av 3-4-e Paulus GEELMUYDEN (17011738) og Sara SCHJØTT (17051768)
4-8-a ble Anna Beatha GEELMUYDEN (1730-1813) 83 år gammel
4-8-b Barbara Elisabeth GEELMUYDEN (1736-1741) 5 år gammel, Ingen barn

Barn av 3-4-f Karen Knudsdtr GEELMUYDEN (17021802) og Christen Thomassen MONTAGNE (16701752)
4-9-a Anne Bossinoth MONTAGNE (1732- )
4-9-b Canutte Beathe MONTAGNE (1733- )
4-9-c Canutta Beatha MONTAGNE (1734- )
4-9-d Christine Mare MONTAGNE (1736- )
4-9-e Christian MONTAGNE (1738- )
4-9-f Karen Catharina MONTAGNE (1740- )
4-9-g Gerhard Wilhelm MONTAGNE (1741- )

Barn av 3-4-g-1 Wilhelm GEELMUYDEN (17031757) og Anna Dorothea Sophie von der LIPPE (17181750)
4-10-a Anna Beata GEELMUYDEN (1748-1798) 50 år gammel    Ingen kjente barn
4-10-b Sophie Maria GEELMUYDEN (1749- )    Ingen kjente barn

Barn av 3-4-g-2 Wilhelm GEELMUYDEN (17031757) og Christine Catharina Maria BORDING (17301776):
4-11-a Dorthea GEELMUYDEN (1754-1834) 80 år gammel
4-11-b Georg Bording GEELMUYDEN (1756-1776) 20 år gammel

Barn av 3-4-h Johan GEELMUYDEN (1704-1743) og Margrethe Sophie WITTE (1690tallet1776):
4-11-a Knud GEELMUYDEN (1731-1807) 76 år gammel
4-11-b Anna Beathe GEELMUYDEN (1733- ) Ingen kjente barn.
4-11-c Anna Sophie GEELMUYDEN (1734-1812) 78 år gammel
4-11-d Jacob von der Lippe GEELMUYDEN (1735-1785) 50 år gammel.

Barn av 3-4-i Catharina GEELMUYDEN (1705-1774 og Johan Sechmann FLEISCHER (17021789):
4-12-a Herman Reinhold FLEISCHER (1736-1824) 88 år gammel.
4-12-b Anna Beata FLEISCHER (1737-1814) 76 år gammel
4-12-c Megtele Catharina FLEISCHER (1739-1819) 79 år gammel.
4-12-d Karen Catharina Sechmann FLEISCHER (1740-1767) 27 år gammel.
4-12-e Friderich Diderich Sechmann FLEISCHER (1741-1819) 78 år gammel.
4-12-f Gerhard Wilhelm Geelmuyden FLEISCHER (1742-1784 eller 1789) 47 år gammel.
4-12-g Canutta Beata FLEISCHER (1743-1743)
4-12-h Philip August FLEISCHER (1745-1807) 61 år gammel
4-12-i Michael FLEISCHER (1747-1814) 66 år gammel.
4-12-j Knud Geelmuyden FLEISCHER (1749-1820) 70 år gammel
4-12-k Grete FLEISCHER (1752-1752) Ingen barn

Barn av 3-4-j Maria Elisabeth GEELMUYDEN (1706-1796) og Berent Didrichsen SMIT (17061742):
4-13-a Else SMITH (1736-1759) 23 år gammel
4-13-b Geert Henrik SMITH (1743- )
4-13-c Diderich Lyder SMITH (1737-1801) 64 år gammel
4-13-d Anna Beathe SMIT (1739- )
4-13-e Paulus Geelmuyden SMITH (1740- )
4-13-f Dødfødt SMIT (1741- )
4-13-g Berentine Marie SMIT (1744??- )

Barn av 3-4-m Hans GEELMUYDEN (1710-1778) og Maria Wilhelmina Jensdtr. THUNBOE (17191800):
4-14-a Datter GEELMUYDEN ( -1751)
4-14-b Gerhard Wilhelm GEELMUYDEN (1742-1806) 64 år gammel
4-14-c Jens Christian Clausen GEELMUYDEN (1743- )
4-14-d Birgitte Catharina GEELMUYDEN (1745-1745) Ingen barn
4-14-e Georg Fredrik GEELMUYDEN (1746-1813) Ingen kjente barn.
4-14-f Canuta Beata GEELMUYDEN (1747-1815) 68 år gammel.
4-14-g Bernhardus Christopher GEELMUYDEN (1748-1812) 64 år gammel,
4-14-h Birgitte GEELMUYDEN (1748-1844) 96 år gammel.
4-14-i Paulus Johan Adrianus GEELMUYDEN (1749-1750) 1 år gammel
4-14-j Knud GEELMUYDEN (1752-1792) 40 år gammel
4-14-k Birgithe Elisabeth GEELMUYDEN (1759- )

Barn av 3-4-n Anna Dorothea van GEELMUYDEN (1711-1793) og Hans Jacob BORSE (1715 eller 1719-1793)
4-15-a Joachim BORSE
4-15-b Hans Jacob Arnold BORSE (1746- )

Barn av 3-4-o Canuta Beatha GEELMUYDEN (1715-1768) og Jacob de LANGE (17191788)
4-16-a Datter De LANGE.

Linje 21d- Catharina

Barn av 3-5-b Elisabeth (Lisbeth) Maria FASTING (ca. 17041745) og Otto Christensen SMITH (16981739):
4-17-a Christen SMITH (1720- )
4-17-b Lyder Johan SMITH (ca. 1724 -1772) 48 år gammel
4-17-c Christen SMITH (1726 -1768) 42 år gammel
4-17-d Gerhard SMITH (1727- )
4-17-e Anne Elisabeth SMITH (1729- )
4-17-f Cathrine Johanne SMITH (1730- )
4-17-g Hans Christian SMITH (1732- )
4-17-h Anne Elisabeth SMITH (1733- )
4-17-i Cathrine Johanna SMITH (1735-1816) 81 år gammel
4-17-j Hans Christian SMITH (1736- )

LINJE 21e- Adriaen

Barn av 3-6-b Pieter Adriaensz GEELMUYDEN (16981730) og Weynanda RENTINCK (1709– ):
4-18-a Adriaen Pietersz GEELMUYDEN (1726- )
4-18-b Anna GEELMUYDEN (1727-1728) 1 år gammel Ingen barn
4-18-c Antonius GEELMUYDEN (1729-1746 ) 16 år gammel Ingen barn

LINJE 21g1- Geert

Barn av  3-7–a Jacob von der Wiida GEELMUYDEN (17041768) og Anna Laurentzdtr. ANCHERMANN (17241794):
4-19-a Johanne Margrethe GEELMUYDEN (1745-1785) 40 år gammel
4-19-b Elen GEELMUYDEN (1747-1824) 77 år gammel.
4-19-c Lorentz Anchermann GEELMUYDEN (1748-1749) 1 år gammel Ingen barn
4-19-d Karen Dorothea GEELMUYDEN (1749- )
4-19-e Geert GEELMUYDEN (1751- )
4-19-f Karen Dorothea GEELMUYDEN (1753-1815) 62 år gammel Ingen kjente barn
4-19-g Abigael Maria GEELMUYDEN (1754-1786) 32 år gammel
4-19-h-1 Geert Jacobsen GEELMUYDEN (1755-1796) 40 år gammel
4-19-h-2 Geert Jacobsen GEELMUYDEN (1755-1796) – Skifte

Barn av  3-7–b Geert GEELMUYDEN (ca. 1704/17051764) og Barbara Maria LEGANGER (17151801 ?):
4-20-a Johanne Margrethe GEELMUYDEN (1739-1801) 61 år gammel
4-20-b Mette Dorothea GEELMUYDEN (1742-1744) 2 år gammel
4-20-c Gerhard GEELMUYDEN (1745-1750) 5 år gammel
4-20-d Mette Dorothea GEELMUYDEN (1748-1818)
4-20-e Karen Maria GEELMUYDEN (1751-1771) 20 år gammel Ingen kjente barn.
4-20-f Barbara Maria GEELMUYDEN (1757-1826) 69 år gammel.

LINJE 21g2- Geert

Barn av  3-8–a Johanna Margreta GEELMUYDEN (ca. 1707/17111740) og Christian Christopher BECKER (17041764):
4-21-a Marie Christine BECKER (1739-1748) 9 år gammel Ingen barn
4-21-b Anna Margaretha BECKER (1740- 1743) 3 år gammel Ingen barn
4-21-c Abigael Catharina BECKER (1741- )
4-21-d Marie Margarethe BECKER (1743-1748) 5 år gammel Ingen barn
4-21-e Gert Geelmuyden BECKER (1745-1748) 3 år gammel Ingen barn

Påståtte og udokumenterte barn av 3-8–e-1 Niels Christian GEELMUYDEN (ca. 17131770):
4-23-a Alida GEELMUYDEN
4-23-b Lydia GEELMUYDEN

Barn av  3-8–e-2 Niels Christian GEELMUYDEN (ca. 17131770) og Helena Pedersdtr MØRCH (ca. 17351771)
4-23-a-1  Marie Octilia GEELMUYDEN (1758-1803) 44 år gammel.
4-23-a-2  Marie Octilias dødsboskifte    
4-23-a-3  Fattige i København på 1700-tallet
4-23-b Giert GEELMUYDEN (1759- før 1815)
4-23-c Peter GEELMUYDEN (1760-ca 1760/1761) Ingen barn.
4-23-d Christian Lindgaard GEELMUYDEN (1760-1770) 10 år gammel Ingen barn
4-23-e Peter GEELMUYDEN (1761-1761) Ingen barn
4-23-f Johanne Nicoline GEELMUYDEN (1762- )
4-23-g Peter GEELMUYDEN (1765-1770) 5 år gammel Ingen barn
4-23-h Jacob GEELMUYDEN (1766- )
4-23-i Abigael Catharina GEELMUYDEN (1767-1770) 3 år gammel Ingen barn
4-23-j Baltzer GEELMUYDEN (1769-1775) 6 år gammel Ingen barn
4-23-k Mathias GEELMUYDEN


3.  ANDRE SLEKTER OG FORFEDRE  –  Lengre historier om slektens ektefeller og deres forfedre.


2.  KNUD GERRITSZ v. GEELMUYDENS KONE ANNA BEATHA WILLUMSDTR STORCH
Willum Hedvart og familien Storch

4.  JOACHIM CHRISTIAN GEELMUYDEN de GYLDENKRANTZs KONE ELISABETH BOTH
Elisabeth Boths testament

8. IVAR GEELMUYDENS KONE SIGRID HAFSTAD
Olaf Gerhard Hafstad
Lina Marie Nilsen

9. ELSE GEELMUYDENS EKTEMANN AUDUN ANDRE HEIBERG ORSTEIN
Jens Pedersen Schjelderup d.e. (1510-1582)
Livet med Lepra – Simon Gregoriusen Sæbø ytre (ca. 1712-1757)