Dette nettstedet gir opplysninger om slekten Geelmuydens historie.   Vi forsøker å følge hele slekten, også de som ikke bruker Geelmuyden- navnet.  Du vil også finne opplysninger om andre slekter og forfedre til personer med en direkte eller indirekte tilknytning til Geelmuyden.  Foreløpig er opplysninger om nær 37 000 personer på denne nettsiden.  Vi vil samle ny kunnskap om etterkommere av slekten og håper at også du vil bidra med kunnskap om din del av slekten.

Slekten Geelmuyden / Geelmuijden nedstammer fra Gerrit Adriaensz van Geelmuyden og Karen Pedersdatter Montagne.   Gerrit ble født ca. 1632 i byen Genemuiden (den gang skrevet Geelmuyden) i provinsen Overijssel, Nederland.  Han kom fra Nederland til Bergen i juli 1660.  Bildet nedenfor viser borgerboken for Bergen med hans borgerskap 19. juli 1660.  Det er den første sikre kilden om slekten og forteller at han ble «føed udj Holland i Gellmuyden», d.v.s. i byen Geelmuyden i Overijssel.  Han arbeidet som kjøpmann og skipsreder til han døde i 1701. Karen Pedersdatter Montagne ble født 21. januar 1633 i Bergen og døde i Bergen 1701.  Hennes norske, danske og nederlandske forfedre kan delvis spores tilbake til omkring 1490.   Gerrit og Karen giftet seg trolig 1664, men det er mulig at vigselåret var noe tidligere. 

Byen Geelmuyden (nå Genemuiden) i provinsen Overijssel, Nederland.


.1.  Tegning ca. 1556 av Jacob van Deventer (f. ca. 1500 d. 1575.), med kastellet og vollgraven rundt oppe til venstre i byområdet.  Legg merke til at kanalen gikk omtrent nord-syd, og at hele byen i eldre tid lå på vestsiden av kanalen, bortsett fra en liten del på en øy ute i kanalen og festningen (blokkhuset) omgitt av kanalen.  

2.  Luftfoto av Genemuiden i 1975.  Merk hvordan  hovedgaten i den nye byen fremdeles følger  buen til den gamle, nå gjenfylte kanalen gjennom byen.  Den største del av den nyere byen ligger på østsiden av der den gamle kanalen gikk, altså øst for det gamle byområdet.

3. Luftfoto 1920 på fotoglassplate (kantene beskåret).  Legg merke til at  i 1920 eksisterte fremdeles kanalen gjennom byen, men det ble arbeidet med gjenfylling av kanalen.   Bildet er orientert opp-ned sammenliknet med de to illustrasjonene ovenfor, altså med nord i nedre bildekant.  Vest og den gamle byen ligger derfor her til høyre.  Venstre side av kanalen er en nyere bydel i øst.

Bergen

1.  Scoleus: Bergen ca. 1580, sett fra vest-nordvest.

2.  Borgerbok for Bergen 1660  (BBA A-0651 Hb1) :
«19. Julj   Gierdt Adriansen Gellmuyden føed udj Holland i Gellmuyden.»


Slekten Geelmuydens stamfar, innvandreren Gerrit Adrianensz van Geelmuyden bodde i 11. rode nr. 26, på østsiden av Strandgatens sydligste del. I tillegg hadde han et steinkjeller og flere sjøboder mellom bolighuset og Vågen, et «landsted» på nordvestsiden av Lille Lungegårdsvann, en sjøbod i Skuteviken og en andel i en reperbane på Nøstet. Han eide også hele den store gården Unneland i Arna og et ikke ubetydelig jordegods ved Vadheim i ytre Sogn (Høyanger kommune). Unneland og godset ved Vadheim hadde han fått fra konen Karen Pedersdatter Montagne sine forfedre.

Bolighuset i 11. rode nr. 26 tilsvarer idag Strandgaten 1, på hjørnet mellom Torgalmenningen og Strandgaten, på den siden som vender mot Torget. Dengang var Torgalmenningen ikke opprettet, og der var flere hus (trolig 4) langs Strandgaten syd for Gerrits hus. Gerrits hus brente i den store bybrannen 1702. Da var det sønnen Knud som bodde der. Han bygget opp igjen et bolighus på tomten. Senere overtok Knuds datter Canute Beate huset, som hun i 1756 solgte til kjøpmann Daniel Wallem. Men hun måtte nøye seg med halvdelen av den avtalte prisen, fordi huset brente i en ny bybrann samme kveld som det var solgt. Kjøperen bygget igjen et nytt hus på tomten. Dette nye hjørnehuset mellom Torgalmenningen og Strandgaten antas å være det samme som du kan se i venstre bildekant på fotograf Selmers bilde fra våren 1858.

Fotograf Marcus Selmer: Det eldste kjente foto som viser i venstre bildekant Gerrits tomt ved Strandgaten i eldre tid, med de gamle steinkjellerne som slekten hadde helt tilbake til Gerrits tid på 1600-tallet. I bakgrunnen Torget, Zachariasbryggen, Finnegården på Bryggen og bebyggelsen mot Skansen og Fjellsiden.

Tomten hadde tidligere utgang fra bolighuset mot Strandgaten, etter 1702 mot Torgalmenningen, fordi Torgalmenningen i 1702 ble utvidet for å redusere brannrisikoen i Bergen. Nedenfor huset lå to murte brannfrie kjellere, synlige på bildet, og flere pakkhus helt ned til sjøen. Tomten ble igjen rammet av bybrannen 1916. Etter det ble området omregulert og de moderne bygg vi kjenner idag ble bygget.

Blant Gerrits og Karens 7 barn var 2 jenter og 5 gutter. Begge jentene ble gift med kjøpmenn, bodde i Bergen og fikk barn.  Marie og og hennes to barn døde unge, uten videre etterkommere.  Catharina Johanne levde lenge og har etterkommere til vår tid.

Blant de 5 guttene døde Hans i oppveksten.  Av de 4 som ble voksne ble Adriaen kjøpmann i Amsterdam.  Men hele hans slektslinje døde ut etter få generasjoner. Peder ble prest i Kvam og har i likhet med Catharina Johanne etterkommere i vår tid, men uten at de bruker slektsnavnet. Knud og Geert ble kjøpmenn i Bergen.  Hele den nålevende slekt Geelmuyden nedstammer fra disse to, de fleste fra Knud.
Konklusjon:
Av 7 barn nedstammer dagens slekt Geelmuyden fra kun 2. I tillegg har 2 andre etterkommere i vår tid, men uten at de bruker navnet. En fikk ikke barn, to andre fikk barn, men uten at slektslinjene overlevde. Kun 4 av de 7 barnene har etterkommere i vår tid.

Gerrit og Karens etterkommere i slekten Geelmuyden eller Geelmuijden finnes i Norge, Sverige, Danmark, England, USA og Nederland, men bare omkring 150 personer bruker nå Geelmuyden-navnet. Ca. halvparten av den nålevende slekten Geelmuyden bor i Norge. De som i vår tid bruker navnet Geelmuyden eller Geelmuiden, nedstammer fra kun to av Gerrit og Karens barn, Knud og Geert.  I tillegg lever mange etterkommere etter andre søsken uten å bruke slektsnavnet.  Når vi inkluderer alle etterkommere etter Gerrit og Karen er vi flere tusen personer i slekten.

Her finner du tekster om Gerrit og Karens historie og om deres barn og barnebarn, i tillegg til endel historier om andre etterkommere og inngiftet slekt. Resten av informasjonen finnes i slektsoversikten.

GEELMUYDEN – SLEKTEN OG DE ELDSTE GENERASJONENE

A – OM SLEKTEN
1 Forord
2 Historieskriving og manuskripter om slekten Geelmuyden. Slektens arkiv  
3 Om Geelmuyden som stedsnavn og personnavn. Skrivevarianter
4 Musikk i Geelmuyden-slekten
5 Geelmuyden eller Genemuiden – en by i Nederland. Nederlands historie
6 Jøder i Europa og slektens mulige historie
7 Slektsmøte 2010
8 Geelmuyden kontakt-opplysninger
9 Slektshistorie i Norge og Nederland

B – GERRIT ADRIANSZ van GEELMUYDEN og KAREN PEDERSDATTER MONTAGNE
Tradisjoner og teorier om slekten Geelmuydens bakgrunn. Om DNA. Gerrits DNA
Gerrit – hans liv i Bergen
3 Karen – slektens felles stammor
Bergen by – en historisk skisse
Gerrits eiendommer
Gerrits næringsdrift og skipsfart 
Gerrits dødsboskifte

C – GERRIT OG KARENS ETTERKOMMERE
2. generasjon: Barn
Gerrit og Karens barn
3. generasjon: Barnebarn
Gerrit og Karens barnebarn
4. generasjon: Oldebarn
Gerhard C. Geelmuyden 1727-1787
Marie Octilia Geelmuyden 1758-1803
5. generasjon: Tippoldebarn
Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden 1766-1838
Hans Geelmuyden 1780-1850
6. generasjon:
Knud Geelmuyden 1823-1917
Knud Geelmuyden Bull 1811-1889
7. generasjon:
Oskar Geelmuyden 1866-1948
8. generasjon:
Ivar Geelmuyden 1888-1928
9. generasjon:
Else Geelmuyden Orstein 1920-2016
Elina Hetlevik 1926-2010


D – BAKGRUNN FOR KAREN PEDERSDATTER MONTAGNE
1 Ingeborg og Anna på Berget – Trolldomsanklager mot slekten (tipp-tipp-oldemor)
2 Anna på Berget – Hennes boligeiendom. Bybrann 1561. Fogder. (tipp-oldemor)
3 Fogdene Hans Hansen, Strange Jørgensen, Hans Rasmussen, Ove Wogensen, Jørgen Jørgensen. Laurits Markvardsen
4 Laurits Nilsen Krog – Rettsak om erstatning etter hekseanklage (tipp-oldefar)
5 Peder Jensen Montagne – Bakgrunn og jordeiendom (far)


E – HISTORIER OM INNGIFTET SLEKT. ALBUM
1 En stor skandale i Bergen ca. 1749-1760, med nær tilknytning til slekten. Ekteparet Kaae og Garbo.
2 Den dansk-norske slekten Giertsen
3 Album 1 Giertsen – Geelmuyden
4 Album 2 slektslinje Brønstorph – Giertsen – Geelmuyden – Orstein

6 Henrik Mathias Giertsen d.e. 1698-1766
7 Henrik Mathias Giertsen d.y. 1758-1806
8 Jacob Geelmuyden (Larsen), født i Arendal 1774, kjøpmann i Molde (utenfor slekten)
9 Jens Pedersen Schjelderup d.e. ca 1510-1582
10 Lorents Mortensen Angell 1626-1697
11 Mathias Jacobsen Brønstorph 1712-1790
12 Willum Hedvart d. 1685 og familien Storch

F – OPPLYSNINGER
1 KONTAKT webmaster
2 Kopiering fra nettstedet
3 Lenker
4 Gotisk skrift
5 Ordbok – Dictionary
6 Forkortelser 

Vær oppmerksom på at slektsprogrammet TNG, som finnes under fanen SLEKTSOVERSIKT, viser slektstreet og notater om alle kjente personer i slekten. Programmet har en funksjon som automatisk skjuler mye informasjon om nålevende personer og personer hvor dødsdato ikke er kjent og fødselsdato er mindre enn 105 år tilbake i tid. Dette gjøres av personvernhensyn og for å oppfylle krav i lovene, for at ikke all informasjon om nålevende personer skal være alment tilgjengelig.

Ønsker du å være usynlig, eller ønsker du å bli synlig ? Noen personer har et behov for å være private og lite synlige. Kanskje finner du ditt navn eller bilde på denne nettsiden.   Send en melding dersom du ønsker at ditt navn eller bilde skal være usynlig på nettsiden.  Dersom du ser at opplysninger om deg og dine mangler på nettsiden, kan du rette på det ved å bidra med opplysninger via nettsidens kontakt-muligheter.

DU KAN BIDRA MED OPPLYSNINGER

KONTAKT vil gi mulighet for spørsmål eller opplysninger til webmaster, slektens historiker Knut Geelmuyden. 

Vi trenger din hjelp til slektshistorien. Du kan bidra med opplysninger, foto og retting av feil i melding til Knut Geelmuyden: knge@online.no eller telefon 41 43 99 19. Vi ber om at du sender rettelser eller opplysninger, kanskje historier og hele biografier, foto etc. Alle bidrag med kunnskaper om slektens historie er velkomne. Vi ber om at du opplyser ditt fulle navn, telefon, emailadresse og gjerne din vanlige adresse når du sender meldinger med rettelser, spørsmål eller opplysninger.

Du kan gi oss informasjon om fødsler, vielser eller dødsfall i din slektsgren. Kanskje kan du bidra med en liten personhistorie om personer i din familie, enten det er kun noen linjer eller en lang historie ? Dersom du har historier om personer eller steder som gjelder slekten, håper vi at du vil skrive disse og sende dem til oss, slik at også andre slektninger og etterkommere kan bli kjent med historiene.

Å skrive og legge ut flere historier om slekten vil ofte kreve mye arbeid, intervjuer med slektninger eller arbeid med de historiske kildene. Det kan derfor ligge mye arbeid bak hver historie som blir publisert. Vårt mål er at disse tekstene skal bli så mange og så omfattende at du her skal finne mest mulig informasjon om slektens historie og om de steder eller tema som har hatt betydning for slekten.

Vi håper at du vil benytte muligheten til å sende inn opplysninger som du har ved til  Knut Geelmuyden knge@online.no   eller Knut Geelmuyden, Sandvikavegen 19, 5915 Hjelmås, Norge.

Du kan bidra med opplysninger du har om familien, eller ved å gi oss rettelser dersom du oppdager feil i opplysningene. Takk for alle bidrag du gir til opplysning om slektens historie.