GEELMUYDEN
–   slekten
                                                                           

 

Dette nettstedet gir opplysninger om slekten Geelmuydens historie.   Men du vil også finne opplysninger om andre slekter og om forfedre til personer med en direkte eller indirekte tilknytning til Geelmuyden.  Foreløpig finnes opplysninger om ca. 20 000 personer på denne nettsiden.

Historier om slekten inneholder mye tekst om personer i slekten.  Her finner du også veiledninger, lenker, etc.
Bilder vil inneholde bilder av personer og annet med relasjon til slekten, tematisk fordelt på gallerier.
Slektsoversikt fører til slektsprogrammet TNG med korte opplysninger og notater om alle kjente personer i slekten og om forbindelsene mellom dem.  Mange personer vil ikke tilhøre slekten Geelmuyden, men vil f.eks. være forfedre av personer i slekten.
Kontakt gir deg kommunikasjon om slekten med Knut Geelmuyden.  Du kan bidra med opplysninger, foto og feil-retting i melding til     Knut Geelmuyden     knge@online.no

Slekten Geelmuyden / Geelmuijden nedstammer fra Gerrit Adriaensz van Geelmuyden (ca. 1632-1701) og Karen Pedersdatter Montagne (1633-1701).   Gerrit kom fra Nederland til Bergen i juli 1660.  Karen var oppvokst i Bergen.  Hennes norske, danske og nederlandske forfedre kan delvis spores tilbake til omkring 1490.  Deres etterkommere i slekten Geelmuyden eller Geelmuijden finnes i Norge, Sverige, Danmark, England, USA og Nederland, men bare omkring 150 personer bruker nå Geelmuyden-navnet.

  

Illustrasjoner:  Byen Geelmuyden (nå Genemuiden) i provinsen Overijssel, Nederland,
1.  Tegning ca. 1556 av Jacob van Deventer (f. ca. 1500 d. 1575.), med kastellet og vollgraven rundt oppe til venstre i byområdet.  Legg merke til at kanalen gikk omtrent nord-syd, og at hele byen i eldre tid lå på vestsiden av kanalen, bortsett fra en liten del på en øy ute i kanalen og festningen (blokkhuset) omgitt av kanalen.
2.  Luftfoto av Genemuiden i 1975.  Merk hvordan  hovedgaten i den nye byen fremdeles følger  buen til den gamle, nå gjenfylte kanalen gjennom byen.  Den største del av den nyere byen ligger på østsiden av der den gamle kanalen gikk, altså øst for det gamle byområdet.Illustrasjon:  Byen Geelmuyden (nå Genemuiden) i provinsen Overijssel, Nederland.
3. Luftfoto 1920 på fotoglassplate (kantene beskåret).  Legg merke til at  i 1920 eksisterte fremdeles kanalen gjennom byen, men det ble arbeidet med gjenfylling av kanalen.   Bildet er orientert opp-ned sammenliknet med de to illustrasjonene ovenfor, altså med nord i nedre bildekant.  Vest og den gamle byen ligger derfor her til høyre.  Venstre side av kanalen er en nyere bydel i øst.

  

Illustrasjoner:
1.  Scoleus: Bergen ca. 1580, sett fra vest-nordvest.
2.  Borgerbok for Bergen 1660  (BBA A-0651 Hb1) :
«19. Julj   Gierdt Adriansen Geelmuyden
føed udj Holland i Gellmuyden».