Fødselstidspunkt for Gerrit og Karens barn er delvis ukjent.  Tilsynelatende er de fem siste barnene født i løpet av fem år 1667-1671.  De to eldste barnene kan være født 1664-1665.   Det kan stemme med påstått vigselsår 1664.  Men det er også antydet at de to eldste barnene kan være født 1661-1662.  Dersom det er riktig må vielsen ha skjedd tidligere, og der kan være rom for flere barnefødsler i tiden 1663-1666.  Mangel på bevarte og presise kilder betyr at vi har mangelfull kunnskap om denne fasen av Gerrit og Karens liv.

På 1600-tallet var barnedødeligheten stor, særlig i de første leveårene.  Det var ikke ukjent med en statistisk barnedødelighet omkring 13% i første leveår.  Før konfirmasjonsalder døde ofte hvert fjerde barn.  Samtidig må vi tro at med god økonomi, god mattilgang og romsligere boliger var det noe mindre barnedødelighet i overklassen enn i befolkningen som helhet.  I motsatt retning virker det faktum at dødeligheten i byene var vesentlig større enn på landsbygden.  Vi kan ikke vite om Gerrit og Karen ble rammet ved at ukjente barn døde tidlig.

1. Gerrit Adriansz van Geelmuyden (1632-1701) og Karen Pedersdtr. Montagne (1633-1701) sine barn:

2-1-a Marie Geelmuyden (ca. 1663-1684)  ca. 21 år gammel
2-1-b Peder Gerritsz van Geelmuyden  (ca. 1663-1723 )
ca. 58-62 år gammel
2-1-c Knud Gerritsz van Geelmuyden ( ca. 1667-1749 ) 
ca. 82 år gammel
2-1-d Catharina Johanne Geelmuyden ( ca. 1668-1744 )  ca. 76 år gammel
2-1-e Adriaen Gerritsz van Geelmuyden ( 1669-   ) 

2-1-f Hans van Geelmuyden ( 1670-ca. 1684 )  ca. 13 år gammel
2-1-g Geert Gerritsz van Geelmuyden ( 1671-1721 )   50 år gammel

NB  Koden som er brukt for hvert barn betegner at de er i andre generasjon, første barnekull i den generasjonen, og deretter alfabetisk nummerering innen barnekullet.  For etterkommere med flere ekteskap vil hvert ekteskap med barn utgjøre ett kull.