«Minner fra et langt liv» 

Else Orstein ble født 1920 som datter av Ivar Geelmuyden (1888-1928) og Sigrid Hafstad (1891-1980). Hun skrev i 1997-2003 sin selvbiografi, som du finner her. Historien er delt i følgende 6 kapitler:

Innhold:
1 Barndom og ungdom
2 Voksenlivet
2b Voksenlivet –  Vedlegg om mine reiser
3 Arbeidslivet
4 Det amerikanske eventyr
5 Mitt franske eventyr
6 Avslutning

3.  Arbeidslivet

Som før fortalt startet jeg mitt arbeidsliv i Knappehuset i 1938 og flyttet over til Bergens Privatbank 1939 i 3 ½ år.  Deretter til Strømpefabrikken i 4 ½ år.  Jeg sluttet for å begynne på Industriskolen de siste 4 månedene før jeg fikk Unn. I 1955, etter 8 år hjemme, begynte jeg hos Nilsen på Bryggen.

Etter 4 ½ år hos Nilsen på Bryggen, hvor jeg likte meg veldig godt, så jeg meg nødt til å slutte 31.12.1959 p.g.a. at arbeidspresset økte mye og ble for stort.  Jeg arbeidet med bokføring fra kasse til hovedbok, lønninger, korrespondanse.  Vi fikk etter hvert 80 hjemmestrikkere som skulle lønnes ved siden av de andre.  Det er klart at det var mye arbeid for 4 timer dagen.  Etter at jeg sluttet måtte det ansettes 2 personer på full tid.  Men jeg har alltid vært kjent for å arbeide raskt.  Av hensyn til Audun var det umulig å øke arbeidstiden.

Jeg begynte hos Danbolt sko engros, hvor jeg ble i 1 ½ år.  Det eneste sted jeg har vært hvor jeg ikke trivdes noe særlig.  Etter brannen på Bryggen tidligere (1955) hadde rottene der flyttet til Vetrlidsalmenning hvor kontoret lå.  De lå og råtnet under gulvene og stanken var ofte fæl.  Her arbeidet jeg med regnskap og lønninger.  Den gangen trakk firmaene selv skatt og syketrygd manuelt.  Etter å ha sluttet i Danbolt sko ble jeg hjemme en tid.

I 1960, 40 år gammel, fikk jeg arbeid i Fabin fra 10-14, fremdeles med særordning i sommerferien.  Jeg fikk da daghjelp fremdeles tre ganger i uken. I Fabin fikk jeg interessant arbeid og etter noen år, ettersom arbeid og ansvar vokste, utvidet jeg arbeidstiden gradvis.

Det var i den elektroniske databehandlings barndom. De hadde nettopp fått en kjempemessig hullkortmaskin.  Den dekket en hel vegg nesten opp til taket.  Dessuten 2 punchemaskiner som også var forholdsvis store.  Her satt 2 damer og punchet hullkort.  Saksbehandlerne måtte plukke frem fra maskinen de aktuelle hullkort for å notere på dem hva som ble gjort manuelt og sette dem tilbake fortest.  Mitt arbeid begynte med kontroll av bankkonti.  Ganske snart opprettet vi forsikrings-ordninger på avbetalingskontraktene for sykdom eller død.  Dette ble mitt arbeidsområde i mange år.  Her hadde jeg ansvar for oppstarting av ordningen, blanketter, rutiner og noen medarbeidere.  Etter mange år la vi ned det meste av forsikrings-ordningen.

Jeg fikk tid til å påta meg den største og mest utfordrende oppgaven.  Nemlig å flytte et lite finansieringsselskap «Kontrakt og finans» fra Stavanger til oss i Bergen.  Det var Bergen Privatbank, nå DnB, som eide Fabin, som ville avvikle selskapet og ba Fabin gjøre det.  Administrerende direktør og jeg reiste ned til Stavanger og hilste på kontorsjefen der og 4 damer, spiste lunsj og reiste tilbake.  Mandagen fløy jeg ned og brukte 2 uker på å få laget et hefte med alle rutiner og et regnskap kontrollert av revisor.  Jeg fikk en dame for en uke med til Bergen for å hjelpe til å pakke opp et utall av kartonger.  Jeg fikk velge hvilken medarbeider jeg ville ha videre og gjorde et godt valg.  Så brukte vi et år på å avvikle det hele. Det var ingen som fortalte meg hvordan jeg skulle gå frem i denne saken.  Jeg leverte bare fra meg et månedlig regnskap, og alle var fornøyde.

Så skulle Fabin flytte fra Komediebakken til Ford i Strømmens nybygg.  Vi overtok råbygget i hele øverste etasje. Det ble min oppgave å være med å planlegge kontorene og hele flyttingen og innkjøp av helt nye møbler.  Her var vi i ca. 10 år.  Vi vokste og fikk først avdelingskontorer i Oslo og Trondhjem.  Innredningene var min oppgave.  Vi trengte mer plass i Bergen og kjøpte etter mye leting et stort 5 etasjers bygg i Møllendalsbakken.  Tilrettelegging av disse lokalene og flyttingen var også stort sett mitt ansvar.  En kjempejobb.  I løpet av disse årene ble jeg kontorsjef, og fikk da også arbeid med lønnsforhandlingene.  Vi var blitt et moderne datafirma.  Akkurat det hadde jeg ikke noe med.  Men jeg innførte moderne (den gang) tekstbehandling i firmaet og i den prosessen forbedret korrespondansen i firmaet seg vesentlig. Som skrevet her har arbeidsoppgavene vært mange og forskjellige.  Vi hadde ingen pensjonsordning da, og det var meg som forhandlet frem den pensjonsordning vi har i dag.

Først etter 19 år i Fabin, de siste som kontorsjef, gikk jeg over til full tid.  Her ble jeg til 31.12.1985 da jeg fikk anledning til å førtids-pensjonere meg, 65 år og 4 måneder gammel.  Disse 26 årene var rike arbeidsår med mange store oppgaver i Fabin, mange gode venner og kjente fikk jeg også der.