På 15- og 1600-tallet kom mange dansker til Norge for å gjøre karriere. Det var gjerne menn med gode forbindelser til adel og myndigheter i Danmark. De var ofte i tjeneste hos danske adelsmenn når de kom hit. De forsøkte å forbedre sin økonomi. Det skjedde delvis delvis ved ulovlig utpining av befolkningen, delvis ved å kjøpe norsk jordegods på mer eller mindre lovlig måte, og delvis ved inngifte i norske slekter som hadde mye jordegods. Norske slekter med mye jordegods var ofte etterkommere etter norske stormannslekter.

Selv om noen fogder var en stor belastning for befolkningen, ser vi også mange fogder som vi ikke har funnet negative opplysninger om. Blant fogdene som giftet seg med Anna på Bergets etterkommere finner vi både gode og dårlige fogder. De viser et eksempel på at danskene holdt sammen og skapte det vi kan se som et fogdedynasti.

 

 

Hovedkilde for tekstene om fogder i Anna på Bergets etterslekt:

Historien om slekten omkring Ingeborg og Anna på Berget, Hans Hansen og hans svigersønner er omtalt i artikkelen ”Bergenske studier.  Folk og Forholde i 15- og 1600-tallet.” av A. M. Wiesener, trykt i Bergens historiske forenings skrifter, nr. 38, 1932.