←  Forrige historie

Det er antydet at Bergen hadde ca. 9000 innbyggere på 1600-tallet. Det er mer enn dobbelt så mange som i andre norske byer. Vi kan ikke utelukke at Bergens folketall var enda høyere. I Norden var bare Stockholm og København omkring Bergens størrelse. Byens befolkning var lagdelt. Nederst sto de tallrike arbeiderne og de fattige. Deretter kom borgerskapet, hvor småhandlende og håndverkere var lavest ansett. Skipperne sto over dem, og øverst sto de store kjøpmennene som oftest også var skipsredere. Over kjøpmennene finner vi i enevoldstiden etter 1660 embetsmenn av ulik slag. De hadde en særlig høy status, men kunne sjelden konkurrere med kjøpmennene når det gjaldt økonomi.

→  Neste historie