Her finner du manuskript (1971)  om slekten Giertsens historie i Danmark, en bok om slektens historie i Norge, album fra slekten og historier skrevet om slektens medlemmer.

Illustrasjon:  Ivar Geelmuydens dåp 1888, med far Carl Victor Emanuel Geelmuyden (1859-1942, bak til høyre) som 1886 ble gift med Anna Elisabeth Rasmusdtr Giertsen (1862-1925) (sittende til høyre), her sammen med hennes mor Abel Helene Petersdatter Angell (1828-1896, gift Giertsen) og Anna Elisabeths søster Minda Giertsen (1872-   , gift Plesner, bak til venstre). 

Opplysninger om slekten Giertsen finnes i følgende tilgjengeliggjorte arbeider.  Filene er store og kan ta noe tid å laste ned.  Du vil gjenfinne dem på din PC med Utforsker, under mappen Nedlastinger.

Et manuskript om etterkommerne etter sogneprest Henrik Mathias Giertsen (1758-1806), 350 etterkommere i Danmark, ble laget av A.L. Alstrøm på oppdrag fra Aage Giertsen (f. 1916).  Hans datter Anette Giertsen overlot manuskriptet til Knut Geelmuyden, som har plassert originalen i et slektsarkiv ved Bergen Byarkiv  (BBA A-5040 Geelmuyden).
Manuskriptet er p.g.a. størrelsen delt i 4 pdf-filer og to vedleggs-filer:
Slekten Giertsen, manuskript 1971, del 1                               10,3 mb                  
Slekten Giertsen, manuskript 1971, del 2                               10,8 mb
Slekten Giertsen, manuskript 1971, del 3                               10,0 mb
Slekten Giertsen, manuskript 1971, del 4                                  7,8 mb
Slekten Giertsen, manuskript 1971, vedlegg  1                 124,8 kb
Slekten Giertsen, manuskript 1971, vedlegg  2
                     1.1 mb

Karen Petersen har publisert boken Familien Giertsen gjennom 400 år            40,1 mb
Denne boken omhandler særlig den vest-norske gren av slekten.

I tillegg finnes opplysninger om slekten Giertsen i slektsoversikten under fanen Slekt (publisert i slektsprogrammet TNG).  Det er en målsetting på lang sikt å få med alle personene som nevnes i manuskriptet, i tillegg til felles forfedre som er identifisert ved egne arkivundersøkelser.  Der vil også etter hvert komme noen historier under Andre slekter på forsiden, se under den grønne knappen for Anna Elisabeth Rasmusdatter Giertsen, hvor historier om henne og hennes forfedre finnes.

I likhet med manuskriptet med vedlegg er flere albumer etter hennes far og farfar overtatt fra nå avdøde Anette Giertsen i Danmark.  Også albumene er plassert i slektsarkivet BBA A-5040 Geelmuyden ved Bergen Byarkiv.  En del av bildene skal bli publisert i album her på nettsiden.

Illustrasjoner:  Rasmus Hansen Giertsen (1825-1884) og hans mor Elisabeth Wilhelmine Hansen (1796-1884), begge med bosted Bergen.  Elisabeth var gift med innvandreren fra Danmark til Bergen Johan Christoppfer Giertsen (1796-1849).  Hennes bilde eksisterte i Bergen, men var uidentifisert.  Hun ble identifisert takk til det danske slektsalbumet som Anette Giertsen hadde.  Begge bildene er hentet fra det albumet.