←  Forrige historie:    1-05  Gerrit – hans liv i Bergen

1600-tallet i Danmark-Norge var en overgang fra et adelsstyrt kongedømme til et eneveldig kongedømme som ble innført 1660. Borgerskapet, og særlig storkjøpmennene, overtok rollen som det kongestøttende samfunnselementet. Til gjengjeld fikk borgerskapet politisk støtte til utvikling av sine privilegier og sin næringsdrift. Det var viktig i kampen mot hanseatene i Bergen. Samtidig utviklet det seg en embetsmannsklasse som var helt avhengige av kongen for sine embetsutnevnelser. De skyldte kongen alt. Disse to kongetro gruppene sto hverandre nær. Adelen i Danmark mistet i løpet av 1600-tallet gradvis sin makt i dobbeltriket. I Norge gikk utviklingen lenger. Adelen var fra 1300-tallet allerede svekket. Etter hvert forsvant restene av den norske adelen. De ble oppslukt av utenlandsk adel, sank ned blant storbøndene, eller etterkommerne ble inngiftet i danske fogdeslekter. Endel av deres etterkommere finnes blant embetsmenn og kjøpmenn, uten at adels-elementet er synlig eller påvirker deres kongetroskap. Samfunnet ble dominert av kongen, hans embetsmenn og storkjøpmennene.

→  Neste historie:    1-07  Merkantilisme