←  Forrige historie

Brann var en konstant risiko i Bergen. Trehusbyen ble rammet av mange store bybranner. Uten en forsikringsordning kunne en brann være ødeleggende for de som ble rammet. Om de klarte seg økonomisk, kunne det ta lang tid før eierne fikk råd til å bygge opp igjen sine eiendommer.

En almenn forsikringsordning for hus i Bergen kom ikke før i 1766.

→  Neste historie