Her finner du opplysninger om hva du kan finne bak de ulike fanene på disse nettsidene.

   
Nettstedets forside heter Historier og gir en kort presentasjon av nettstedet.  Her finner du nettstedets formål, nyttige opplysninger og kort, innledende informasjon om slekten Geelmuyden.  Ellers er dette en samleside for innholdslister med lenker til mange og delvis lange historier om slekten.  Siden funerer som inngang til et stort og økende antall tekster om slekten.

  • Blå knapper skjuler kort informasjon om nettsiden og om slekten, arbeidet med slektens historie og om nettsiden..
  • Røde knapper skjuler veiledning om diverse tema, bl.a. om nettsiden, lenker, veiledning om gotisk skrift, forkortelser brukt på nettsidene, en ordbok for enkelte ord brukt på nettstedet, og veiledning ved ønske om å kopiere fra nettsiden..  Du finner også opplysninger om hvordan du skal forstå personkodene som er brukt for historiene bak de gule knappene.
  • Gule knapper skjuler mange og omfattende historier om medlemmer av slekten Geelmuyden, fordelt på generasjonene.  Der finner du historier, manuskripter og album om personene eller annet som gjelder slekten Geelmuyden.  Innholdet er delt i underkategorier (generasjoner) for at du lettere skal finne historier som du kan ha interesse av.-
  • Grønne knapper skjuler tekster om den dansk-norske slekten Giertsen og andre slekter.  I tillegg finnes tekster om noen av slekten Geelmuydens ektefeller og om deres forfedre.

Album kan inneholde bilder av personer, steder, gjenstander og arkivkilder.  Album er planlagt plassert både i slektstreet (TNG) og bak gule og blå knapper.  Med godkjenning vil vi også legge ut bilder av nålevende medlemmer av slekten.  Det vil bl.a. inkludere portrettfoto av deltakerne på slektsmøtet i 2010.  (Publisering av bildene ble godkjent av alle under slektsmøtet.)  Dersom du ser bilde av deg som du ikke ønsker synlig, ber vi deg gi beskjed.
Foreløpig gjenstår mye arbeid med utlegging av bilder og illustrasjoner på nettstedet.


Slekt gir korte opplysninger og notater om mer enn 19 000 personer og forbindelsene mellom dem.  Du kan søke etter navn.  Når du har funnet en person du er interessert i, kan du klikke deg frem til andre personer via foreldre eller barn.   Fra mars 2018 er disse opplysningene tilgjengelige ved hjelp av slektsprogrammet TNG  The Next Generation.


Kontakt gir deg mulighet til å komme med rettelser og tillegg.  Du kan rette opp i feil du finner på nettsiden.  I tillegg håper vi at du vil bidra med opplysninger du har om din gren av etterkommerne av slekten Geelmuyden.  Ta også kontakt dersom du er interessert i et samarbeid om slektshistorie eller har spørsmål.