–  INNHOLDSLISTE FOR TEKSTER MED LENKER –

ANDRE SLEKTER
Den dansk-norske slekten Giertsen

1.  FORFEDRE TIL GERRIT A. v. GEELMUYDENS KONE KAREN PEDERSDTR MONTAGNE
Trolldomsaker i Norge
Ingeborg og Anna på Berget – Trolldomsanklager mot slekten
Anne på Berget – hennes boligeiendom
Bybrann i Bergen 1561 – Liste over brente hus
Anna på Berget – inngifte av fogder i hennes etterslekt
Inngifte av fogder – Hans Hansen – rådmann i Bergen
Inngifte av fogder – Hans Hansen – om rådmannsveitsle     
Inngifte av fogder – Strange Jørgensen
Inngifte av fogder – Laurits Markvardsen
Inngifte av fogder – Hans Rasmussen
Inngifte av fogder – Ove Wogensen
Inngifte av fogder – Jørgen Jørgensen
Laurits Nilsen Krog – rettsak om erstatning etter hekseanklage
Truls Lauritsen Krog og fortelling om hans død
Peder Jensen Montagne – bakgrunn og jordeiendom

7. FORFEDRE TIL CARL V. E. GEELMUYDENS KONE ANNE ELISABETH R. GIERTSEN
1.  Mathias Brønstorphs karriere, liv og eiendom
2.  Mathias Brønstorphs dødsboskifte 1790
3.  Mathias Brønstorph og Karen Mikkelsdatter – Jakten på foreldre
4.  Mathias Brønstorph  –  Hans morslekt og farens fornavn
5.  Mathias Jacobsen Brønstrup/Brønstorph –  Jakten på faren