INNHOLDSLISTE FOR TEKSTER MED LENKER.
Trolldomsaker i Norge
Ingeborg og Anna på Berget – Trolldomsanklager mot slekten
Anne på Berget – hennes boligeiendom
Bybrann i Bergen 1561 – Liste over brente hus
Anna på Berget – inngifte av fogder i hennes etterslekt
Inngifte av fogder – Hans Hansen – rådmann i Bergen
Inngifte av fogder – Hans Hansen – om rådmannsveitsle     
Inngifte av fogder – Strange Jørgensen
Inngifte av fogder – Laurits Markvardsen
Inngifte av fogder – Hans Rasmussen
Inngifte av fogder – Ove Wogensen
Inngifte av fogder – Jørgen Jørgensen
Laurits Nilsen Krog – rettsak om erstatning etter hekseanklage
Truls Lauritsen Krog og fortelling om hans død
Peder Jensen Montagne – bakgrunn og jordeiendom