←  Forrige historie:    Utflytting fra Norge til Nederland på 1600-tallet

Opprinnelig er slektens navn knyttet til byen Geelmuyden i Overijssel, Nederland.  Denne skrivemåten finnes som bynavn på 15-1600-tallet.  I vår tid har dialekten endret seg, og bynavnet har fulgt dialekten.  Den moderne skrivemåten av bynavnet er Genemuiden.   Så sent som i 1975 fortalte folk i byen at eldre personer på den tid fremdeles brukte «l», i formen Gelemuiden, når de uttalte bynavnet.  Navnet betyr «gul munning».  Navnet har trolig opphav i kanalen som går gjennom byen og ut i elven Zwartewater, like før elven renner ut i Zwartemeer.  I nyere tid er kanalen utfylt, slik at enden mot Zwartewater fremdeles finnes som havn i byen.

Utsikt mot byen Genemuiden (Geelmuyden) fra vest.  Fra L. Klasen: Genemuiden in oude ansichten. (1971)

Bynavnet er også skrevet Gelmuide.  (H.J. Versfelt:  De Hottinger-atlas van Noord en Oost-Nederland.  1773-1794.  Groningen. / Heveskes Uitgevers, 2003 / 257 blz.  ISBN 90.806727.4.2.) og Geelmuyen (ca. 1570, «De Stadsplattegronden van Jacob van Deventer, Map 5, Nederland, Overijssel, Drenthe en Groningen.)

Byen ligger i provinsen Overijssel på nordsiden av Zuidersjøen og utgjør det ene hjørnet i en trekant, hvor byene Kampen og Zwolle danner de to andre hjørnene.  Byen fikk kjøpstedsrettigheter i 1275.

Byen hadde i 1975 kun 5 000 innbyggere, i 2007 hadde den 12 000 innbyggere.  Gamle kart viser at byen på 1600-tallet var meget liten, i vår oppfatning kanskje en stor landsby.  Tradisjonelt drev byen med produksjon og salg av sivmatter, eventuelt med innvevde motiver i sort.

Illustrasjon:  Landskapet mot byen Genemuiden, tidligere kalt Geelmuyden, i 1975.

Byen ble utsatt for en serie bybranner i 1625, 1698, 1741 og 1868.  I tillegg hadde byen en stor oversvømmelse i 1825.   Derfor er ingen skriftlige historiske kilder bevart i byen fra eldre tid.   Men da den spanske kongen ga ordre om at det skulle tegnes  kart over alle de nederlandske byene, ble Geelmuyden inkludert.  I byen var et festningsanlegg med vollgrav, på kartet tegnet øverst til venstre i bykartet.

Illustrasjon:  Kart over Genemuiden eller Geelmuyden, tegnet av Jacob van Deventer  i 1556.  Kastellet med vollgrav er synlig oppe til venstre.

Illustrasjon:  Flyfoto over byen Genemuiden i 1975.

Illustrasjon:  Landskapet rundt byen Genemuiden,  Byen finnes midt på toppen av kartet, like ved  «O» i Overijssel.  Kampen ligger like sydvest for Genemuiden, regionsenteret Zwolle ligger mot syd (til venstre for en stor «A» på kartet   Amsterdam ligger lenger sydvest, på motsatt side av Zuiderzee.

→  Neste historie:    Området rundt byen Geelmuyden