←  Forrige historie:  Skrivevarianter av navnet Geelmuyden

Endel opplysninger er funnet om navnet Geelmuyden før 1660.  Primært er navnet knyttet til byen Geelmuyden i Overijssel, Nederland.   Personer som i eldre tid nevnes med navnet  behøver ikke å være knyttet til slekten Geelmuyden.  Skrivemåten finnes på 15-1600-tallet.  I vår tid har dialekten endret seg, og bynavnet har fulgt dialekten.  Den moderne skrivemåten av bynavnet er Genemuiden.

Vår slekt har tatt navnet etter byen, fordi vår felles stamfar Gerrit Adriaensz van Geelmuyden ble født i byen ca. 1632.  De eldste generasjonene brukte «van» foran navnet.  Det betyr «fra» og signaliserer kun at Gerrit kom «fra Geelmuyden».  Prefixet «van» har ingen sammenheng med adelskap.  Slekten var borgerlig, og valget av navn er ikke så forskjellig fra den norske praksis med å bruke gårdsnavnet som et supplement til fornavn og farsnavn.   Å bruke navnet på byen de kom fra som en del av sitt eget navn var ikke uvanlig på 1600-tallet.

Navnet er også funnet som skipsnavn:  Det nederlandske østindiakompaniet (Vereinigte Oostindische Compagnie eller VOC) hadde fra 1657 til 1659 et skip av typen fløyt, med naavnet Geelmuiden.  Skipet ble bygget i Amsterdam for kompaniets kammer i Amsterdam.  Det var 100 fot langt, 22,5 fot bredt, dybde 9 fot , lastemulighet 202 tonn.  Skipet dro 14. desember 1657 fra Texel til Batavia, og returnerte 20. august til Amsterdam. Det passerte Kapp det gode håp, hvor det oppholdt seg fra 31. mai til 14. juni 1658.  (Skipet er omtalt i Pieter van Dam:  Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, Eerste boek, deel 1. Utgitt 1927.)

Ca. 1699-1701 var en underkjøpmann Jan eller Johannes (Joannes) van Geelmuijden ombord på et skip i ostindia-fart.  I skipsdagboken for skipet («chialoup») «`t Casteel Batavia» nevnes han 4. september 1699 og 5. oktober 1701.

Nicolaus Geelmuiden nevnes som en abbed som i 1580 måtte flykte og søke tilflukt.  Han døde 1590-1591.

1571 ble Johannes van Geelmuyden utnevnt til abbed i klosteret Lidlum i provinsen Friesland.  Klosteret ble plyndret i 1572 og munkene spredt.

Jacob van Gelmuden nevnes 1540 I en liste over militære I blokkhuset i Leeuwarden.

→  Neste historie:    Geelmuyden som stedsnavn