←  Forrige historie:    Geelmuyden-navnet før 1660

Navnet Geelmuyden finnes også brukt som stedsnavn:

  • Genemuiden – bynavn i Nederland, 1600-tallets skrivemåte er opphavet til slektsnavnet.  Se tekst om byen.
  • 1600-tallet finnes navnet også på to øyer i Indonesia. Nederlenderne opprettet da kolonier i området. Vi vet ikke om øyene ble oppkalt etter byen Geelmuyden, skipet Geelmuyden eller en person med navnet Geelmuyden. De to øyene Groot Geelmuiden og Klein Geelmuiden ligger ved sydspissen av øyen Halmahera i Indonesia. På et nederlandsk kart over området ble øyene funnet ved å se etter øyen P. Daoear like syd for Halmahera. Syd for P. Daoear ligger øyen P. Djonronga. Vest for disse to øyene ligger fire mindre øyer, plassert i retningen vest-nordvest fra P. Djonronga, med navnene (regnet fra syd) Ijselmuiden, Klein-Geelmulder, Groot-Geelmulder og Vijf-Eilanden. Et stykke nord for Vijf-Eilanden ligger P. Dowora.Navnene «Geelmulder» var feilskrift for Geelmuiden.  På et annet nederlandsk kart fra 1912 finnes disse to øyene med andre og alternative navn:  P. Woka (Groot Geelmuiden) og P. Ganone (Klein Geelmuiden).

I nyere tid har flere steder fått navn etter slekten:

  • Geelmuydsvik og Geelmuydsplasset nevnes 1793 som husmannsplass under gården Damsgård i Laksevåg sogn, nå i Bergen.  Stedet har sannsynligvis fått navn etter den Geelmuyden som lot seg adle Gyldenkrantz og som eide gården Damsgård..
    (Nordhordland skifteprotokoll IV.A.8b 1790-1794 f. 865a.)
  • Geelmeydens gt. (nr. 1-33 + nr. 2-24) – gatenavn i Horten.
  • Geelmuydens gt. – gatenavn i Trondheim, på nordsiden av Lerkendal stadion.
  • Navnene Geelmuyden og Geelmuydentoppen brukes om et fjell på Svalbard, 104 km fra Longyearbyen (breddegrad 78° 52′ 00″ N, lengdegrad 12° 10′ 00″ E. Fjellet er lokalisert nær vestkysten, ca. 2/3 nordover vestkysten av Svalbard. Fjellet er oppkalt etter astronomen, professor Hans Geelmuyden. Fjellets navn ble først publisert I 1912 som Geelmuyden, men ble senere justert til Geelmuydentoppen.

→  Neste historie:    Slektsmøte 2010