Mathias Jacobsen Brønstorph (1712-1790) ble tegnet 1788 på gården/godset Heinstrup, Sjælland.

Mathias var far til Anna Bergitte Marie Brønstorph (1768-1817, som ble gift med                                                                                                                                                                                         
presten i Sengeløse,  Henrik Mathias Giertsen (1758-1806).  Henrik Mathias er utgangspunktet for manuskriptet 1971 om slekten Giertsen i Danmark.    Hans sønn

Johan Christopher Giertsen (1796-1849) var skipper og bosatte seg i Bergen.   Johan Christopher Giertsen ble gift med Elisabeth Wilhelmine Hansen (1796-1884).

Johan Christopher Giertsen og Elisabeth Wilhelmine Hansen hadde bl.a. sønnen

kjøpmann Rasmus Hansen Giertsen (1825-1884) som ble gift med                                                                                                                                                    
Abel Helene Petersdtr Angell (1828-1896), her både som ung, middelaldrende og eldre (1894).
Rasmus og Abel hadde datteren Anna Elisabeth Rasmusdtr Gierten (1862-1925), her 11 år gammel, som ung og som middelaldrende.
   

Anna Elisabeth Rasmusdtr Gierten vises også stående, og et bilde av hennes stue.  Hun ble gift med

lærer, overlærer og ordfører i Bergen Carl Victor Emanuel Geelmuyden (1859-1942), i det første bildet til venstre sammen med lege Klaus Hansen (t.h. med hvit hatt og hvitt skjegg) ombord på skipet Osterø.  Carl og Anna Elisabeth fikk sønnen

Ivar Geelmuyden (1888-1928), sjømann, skipper og dispasjør.  Ivar ble gift med

Sigrid Hafstad (1891-1980).  Ivar og Sigrid hadde datteren
   
Else Geelmuyden (1920-2016).  Else ble gift med

lærer Audun Andre Heiberg Orstein (1920-2001).  Else og Audun hadde tre barn, blant dem sønnen
   
Knut Geelmuyden (1952-  ).  Knut ble gift med
 
Torill Vågenes (1958-  )