←  Forrige tekst:    Lenker

For å lese i gamle arkiv-kilder er det nødvendig å forstå den gamle gotiske håndskriften.  Her finner du lenker til internett-kurs og litteratur som kan hjelpe deg med dette.  Endel av disse hjelpemidlene er helt eller delvis produsert av webmaster Knut Gelmuyden.

Kurs i lesing av gotisk håndskrift

For å lære å lese den gamle gotiske håndskriften som er vanlig i norske historiske  kilder kan du lese  Knut Geelmuydens pdf-publikasjon
Gotisk skrift.  En veileding i lesing av gamle kilder
(nedlastes som en pdf-fil til din PC)

og drive lesetrening på internett-kurset
http://www.hist.uib.no/gotisk/
hvor Knut Geelmuyden hadde hovedansvar for pedagogisk opplegg, funksjonsmåte, kilder og kontroll-avskrifter.

I tillegg er boken «Den glemte skriften.  Gotisk håndskrift i Norge» av Knut Johannessen (Riksarkivets skriftserie nr. 28) et godt hjelpemiddel.

→  Neste tekst:   Ordbok / Dictionary