←  Forrige historie:    Daglig liv i Nederland på 1600-tallet

Det var vanlig at mors graviditet ble signalisert ved at gjester ble servert drikke fra en spesiell karaffel. Etter fødselen ble den signalisert ved et dekorert dørhåndtak på husets inngangsdør. Dekorasjonen viste om det var en gutt eller jente. Etter fødselen ble barnet og faren kledd i sine beste og fineste klær. Sammen med noen faddere, nærmeste venner og familie gikk de til den lokale kirken hvor barnet ble døpt. Dåpen skjedde trolig i en kalvinistisk seremoni og i en kirke som var renset for de katolske elementene både i interiør og i seremonien. Moren var ikke tilstede ved dåpen. Få dager etter fødselen var skikken at barn i nabolaget fikk søtsaker som var laget for anledningen. Ni dager etter dåpen mottok moren besøk fra naboer, venner og slekt, som gjerne ble servert søtsaker og en lokal alkoholholdig drikk. Seks uker etter fødselen ble moren «innledet» i kirken. Hun hadde vært ansett uren etter fødselen, og måtte derfor gjennom en liten seremoni før hun igjen kunne ansees ren og delta i kirken. Etter seremonien ble naboer, slekt og venner gjerne invitert til et spesielt måltid i hjemmet.

→  Neste historie:    Utflytting fra Norge til Nederland på 1600-tallet