←  Forrige tekst:    1-02  Når kom Gerrit til Bergen

I Bergen var østsiden av byen dominert av den tyske Bryggen, det hanseatiske Kontoret. I syd bodde mange håndverkere omkring Vågsbunnen. Mange av dem var tyske håndverkere med forbindelser til Kontoret. Men også endel kjøpmenn bodde der. Vestsiden av Vågen var dominert av norske personer, med et økende og etterhvert stort innslag av innflyttere fra mange land.

I Bergen sto kampen mellom borgerskapet og hanseatene. Et egentlig borgerskap er ikke synlig før midten av 1400-tallet, og utviklet seg bare langsomt. I utgangspunktet hadde hanseatene dominert handelen. Tyske håndverkere underkastet seg hanseatenes Kontor når de hadde behov for det. Det førte til at Kontoret også hadde kontroll med store deler av håndverket i Bergen. De norske kjøpmenn og håndverkere, og tilsvarende grupper innvandret fra andre land, måtte nøye seg med de mindre aktivitetene de kunne klare. Det var en vanskelig og lang prosess å trenge inn i handel og håndverk på tvers av hanseatenes store privilegier, økonomiske styrke, høye handels- og håndverkskompetanse og gode handelsforbindelser i Europa.

Hansabyenes forbund ble politisk og militært gradvis svekket i løpet av 15- og 1600-tallet. Det gjorde det mulig for kongemakten å føre en mer borgervennlig politikk og gradvis øke borgerskapets privilegier. Det åpnet langsomt nye handelsmuligheter for borgerskapet. Når det ble kombinert med en gruppe pågående og økonomisk sultne kjøpmenn, førte det til et gradvis sterkere borgerskap på Strandsiden og i Vågsbunnen i Bergen. Det var et stort fremskritt da de tyske håndverkerne i 1558-1559 ble tvunget til enten å søke borgerskap eller å forlate byen. Det styrket byens håndverk og handel og svekket Kontoret.

→  Neste tekst:    1-04  Styrking av borgerskapet