Laurits Markvardssøn kaller ham 20. desember 1631 sin svoger. Det kan bety at han var gift med en datter av Hans Hansen, eller alternativt var gift med en søster av den danske Laurits, eller på annen måte var i hans slektskrets.

Hans gravplate finnes i Bergen museum og forteller om hans fødsel og død.

Jørgen var fogd i Sunnfjord.

HOVEDKILDE

Historien om slekten omkring Ingeborg og Anna på Berget, Hans Hansen og hans svigersønner er omtalt i artikkelen ”Bergenske studier.  Folk og Forholde i 15- og 1600-tallet.” av A. M. Wiesener, trykt i Bergens historiske forenings skrifter, nr. 38, 1932.