Karen og derved slektens forfedre kan følges tilbake til hennes tipp-tipp-oldemor som er født på slutten av 1400-tallet.  Se i slektstreet og i teksten her:

Karens farslekt

Familien Montagne skal ha vært velstående, og tradisjonen forteller at Gerrit fikk en ikke liten medgift ved vielsen med Karen. Når Gerrit satt med gården Unneland, viser tidligere eierforhold at denne gården må være overtatt fra Karens mor, som hadde fått den fra sin mor.  Gerrits jordegods rundt Vadheim i Sogn var også overtatt fra Karens foreldre.

Karens farslekt er ikke kjent lenger enn til hennes far og hans foreldre.  De var danske og kom fra Kolding, hvor Karens farfar var rådmann.  Se tekst om hennes far, Peder Jensen Montagne – Bakgrunn og jordeiendom.

Karens morslekt

Karens mor Karen Thomasdatter Ruus døde kort før 1669.  Hennes foreldre var den lærde lesemester på Bergen Katedralskole Thomas Hansen Ruus  og Adelus Trulsdatter Krog.  Thomas ble kun ca. 40 år gammel, og Adelus levde minst 44 år som en rik enke i Bergen.  Hun døde etter 1657.

Adelus var datter av sogneprest til Kvinnherad, senere kannik og sogneprest til Domkirken Truls Lauritsen Krog, død ca. 1600 , sønn av Laurits Nilsen Krog.  Se følgende tekster:

– Truls Lauritsen Krog – Fortelling om hans død.
– Laurits Nilsen Krog   – Erstatning etter hekseanklager.

Thomas Hansen Ruus var sønn av slottskriver og rådmann Hans Hansen og hans kone Elsebe Thomasdatter Ruus.  Elsebe var datter av Thomas Ruus og hans kone Anna på Berget, og datterdatter av Ingeborg på Berget.  Ingeborg var født sent på 1400-tallet.

Se tekstene om
Ingeborg og Anna på Berget – Trolldomsanklager mot slekten
Anna på Berget – hennes boligeiendom i Bergen
Anna på Berget – Inngifte av fogder i hennes etterslekt
og etterfølgende tekster om inngifte av fogder i slekten.