Vi vet lite om Karen Pedersdatter Montagne, som ble gift med Gerrit Adriaensz van Geelmuyden.  Hun skal være født 21. januar 1663 i Bergen, men det er mulig at datoen er hennes dåpsdag, som vanligvis var ca. en uke etter fødselen.

Det er vanlig at kildene i eldre tid gir lite opplysninger om kvinnene. Også familietradisjonen har lite å fortelle om henne. Vi er derfor nesten uten kunnskaper om slektens felles stammor.

Vi har endel kunnskaper om hennes forfedre.   Karen hadde både nederlandske og danske forfedre med posisjoner og i alle fall endel penger. Men hun tilhørte også en gammel norsk familie som har vært beryktet for heksekunster. Både tipp-tipp-oldemoren, tipp-oldemoren og bestefarens søster var anklaget som hekser, men de ble alle frikjent, trolig etter lang tid og store belastninger. Vi vet ikke om det dårlige ryktet fremdeles fulgte hennes morslekt i Karens tid.  Se opplysningen i slektstreet og teksten “Karen Pedersdatter Montagne –  hennes og slektens felles forfedre” m.fl.

Familien Montagne skal ha vært velstående og sosialt ansett i sin samtid:  En tante var gift med Danmarks rikes skriver, senere lagmann i Bergen, og en bror var toller og gift med datter av lagmann og adelsmann Hans Hansen de Lilienskiold.

Tradisjonen forteller at Gerrit fikk en ikke liten medgift ved vielsen med Karen.  Gerrit eide gården Unneland.  Tidligere eierforhold at denne gården må være overtatt fra Karens mor, som hadde fått den fra sin mor igjen.   Det er også dokumentert at Gerrits jordegods i Sogn kommer fra hennes familie.

Karen ble gift med Gerrit få år etter hans innvandring.   Vigselåret er antatt å være 1664. Karen ville det året være 31 år gammel, som er gammelt for en kvinnes første ekteskap på 1600-tallet. Vi har ikke opplysninger om tidligere ekteskap for Karen. Det kan stilles spørsmål ved om vielsesåret er riktig. De to eldste barnene kan være født tidligere.

 

Bergenskvinne omkring 1650.

Under navnet «Karen Gierdt Gielmeyens» var hun 25. august 1672 fadder for Lucas, sønn av smed? Jens Knudsøn.  Andre faddere var Karen Jermands, Lauritz Berendtsøn Blockedreyer, Deteleff Paust og Lauritz Thomesøn Bewer.

Det ble ringt for Karen Pedersdatter i Korskirken 05.06.1701.   Dette må derfor være hennes begravelsesdag.  Vi kan forutsette at seremonien ved begravelsen skjedde i Domkirken, som var sognekirke for området 10. til 18. rode. Sønnen Knud og etterslekten hadde en gravkjeller ved koret i Domkirken. Men vi vet ikke om den tilhørte familien allerede i 1701.

Se også: Personalhistorisk tidsskrift 1. r. bd. 2 s. 227 note Personalhistorisk tidsskrift bd. VI