←  Forrige tekst:  Kontakt og spørsmål

Formålet med dette nettstedet er å spre kunnskap og informasjon om slekten.

Det er derfor tillatt å kopiere innhold fra nettstedet og å publisere slik informasjon, men dette tillates kun  under følgende forutsetninger:

  • Formålet med kopiering/publisering av opplysningene er ikke kommersielt.
  • Kilde må alltid opplyses når informasjonen blir publisert.  Kilden er   «Knut Geelmuydens slektshistoriske nettsted www.Geelmuyden-info.no»
  • Dersom teksten blir endret må det opplyses om dette sammen med kildehenvisningen.
  • Det sendes en email til nettstedet om hva som skal publiseres, hvor det publiseres og hvem som står bak.
  • I noen tilfeller kan tekst eller illustrasjoner ha andre rettighetshavere enn Knut Geelmuyden.  I slike tilfeller forutsettes det at tillatelse innhentes fra rettighetshaverne.
  • Dersom du kopierer til en internett-side håper vi at du vil lage en lenke til www.geelmuyden-info.no
  • →  Neste tekst:    Lenker