Lauritz var far til Truels Lauritzen Krog, som igjen var far til mormor av Karen Pedersdatter Montagne.

Laurits var først kapellan i Trondheim bispedømme og deretter fra ca. 1563 sogneprest i Holmedal i Sunnfjord i 60 år.  Han døde kort etter 1617 og skal ha blitt meget gammel.

20.08.1578 møtte Laurits på herredagen i Bergen i anledning en erstatningsak.  Siuord på Strøm hadde sendt sin datter til ham fordi hun skulle ha blitt besatt av djevelen.  Djevelen skal flere ganger gjennom denne datteren ha sagt at det var Jens Judesz hustru Marite i Vardal som hadde sendt djevelen for å besette henne.  Siuord mente at Laurits derfor hadde gitt ham ordre om å arrestere Marite, og Siuord hadde da fått fogden til å gjøre det.  Hun må senere ha blitt frikjent, for saken hadde påført Siuord store kostnader.

Laurits benektet at han hadde bedt Siuord om å få Marite arrestert.  Tvert imot visste han at djevelen var en løgner, og at han derfor hadde forbudt Siuord å tro på djevelens utsagn gjennom munnen på Siuords datter.  Laurits avviste Siuords anklager og ble derfor og p.g.a. mangel på bevis frikjent for erstatningskravet fra Siuord.

At Laurits var så kjent i Vardal kan antyde at det var i det området han hadde vært kapellan, eller at han kom fra det området.  At en jente som der skal være besatt av djevelen sendes til ham antyder at folk må ha hatt stor tillit til ham som sjelesørger.