←  Forrige tekst:   Kopiering fra dette nettstedet

Her skal du finne lenker som delvis har interesse for slekten, og delvis er nyttige dersom du ønsker å drive med slektsforskning.  Send gjerne inn forslag om lenker som du mener at slekten bør finne her.

Kurs i lesing av gotisk håndskrift
For å lære å lese den gamle gotiske håndskriften som er vanlig i norske historiske  kilder kan du lese  Knut Geelmuydens pdf-publikasjon
Gotisk skrift.  En veileding i lesing av gamle kilder
og drive lesetrening på
http://www.hist.uib.no/gotisk/
hvor Knut Geelmuyden hadde hovedansvar for pedagogisk opplegg, funksjonsmåte, kilder og kontroll-avskrifter.

I tillegg er boken «Den glemte skriften.  Gotisk håndskrift i Norge» av Knut Johannessen (Riksarkivets skriftserie nr. 28) et godt hjelpemiddel.

Digitalarkivet og Arkivverket
Registre til norske slektshistoriske kilder og digitale kopier av norske kirkebøker og andre kilder finner du i DigitalarkivetArkivverket består av Riksarkivet og 8 statsarkiver, og oppbevarer eldre statlige arkiver.

Danmark
Det danske arkivverket heter Statens arkiver.  Der finner du også inngang til Arkivalier online, som er den danske varianten av det norske Digitalarkivet.

Bergen Byarkiv

Bergen kommunes arkiv Bergen Byarkiv er Norges andre eller tredje største arkivinstitusjon, med kilder for Bergen fra 1550 til vår egen tid.   Blant kildene er bl.a. borgerboken med den eldste opplysningen om innvandreren Gerrit Adriaensz van Geelmuyden. Knut Geelmuyden som privat er webmaster for disse nettsidene var tidligere avdelingsleder, nå spesialkonsulent ved Bergen Byarkiv.  Endel materiale om slekten oppbevares der som arkiv BBA A-5040.

Norsk slektshistorisk forening

Norsk slektshistorisk forening har mange opplysninger til dem som ønsker å drive slektsforskning, og utgir Norsk slektshistorisk tidsskrift.

Data i slektsforskning (DIS)

Foreningen Slekt og Data  (DIS) er nyttig for dem som ønsker å drive slektsforskning.

Bygdebøker og slektsbøker

Mange bygdebøker og slektsbøker er tilgjengelige på Nasjonalbiblioteket www.nb.no   Se også Bokhylla.no
En nyttig oversikt over mange bygdebøker og slektsbøker finnes på Slekt1.com

Dataprogram for slektshistorie

Slektsprogrammet LEGACY FAMILY TREE har blitt brukt av Knut Geelmuyden til å samle og holde kontroll over slektshistoriske opplysninger om vår slekt.  Slektsprogrammet er blant et begrenset antall programmer som kan anbefales til slektshistorisk bruk.  Fra nettsiden kan du hente ned programmet uten kostnad.  Dersom du velger å betale et begrenset beløp vil du få siste versjon med alle funksjoner.  Programmet er tilgjengelig på norsk, dansk, engelsk og nederlandsk.

TNG The Next Generation er et slektsprogram som nå anbefales av mange.  Det omtales bl.a. i Eastmans blog.  TNG er et open source slektsprogram som forutsetter at du har en hjemmeside hvor programmet kan ligge.  Men samtidig krever programmet ikke kunnskaper om html.  Programmet kan brukes alene, eller i kombinasjon med WordPress på din hjemmeside.  Det kan gjøres ved å bruke en plugin, se WordPress org, eller ved å holde TNG adskilt i en undermappe.  Se f.eks. på EnchantedFamily eller på gregoryology.  Her på min nettside brukes wordpress med TNG installert i en undermappe.  Noen webhotell har spesiell erfaring med TNG som kan gjøre installasjon enklere for deg.  Det gjelder f.eks. Simply Hosting og enkelte andre.  Selv bruker jeg Domeneshop.no, som ikke har spesialservice knyttet til TNG.

Xerxx gir hjelp til å velge farger fritt, uavhengig av begrensningene som finnes i TNG sine maler (templates).
Der er selvfølgelig også Facebook-grupper for TNG.

Også Joomla har et prosjekt for integrering av TNG.

Kommentarer i foreningen Slekt og data (DIS) gir programmet sin anbefaling.
Hjemmeside for programskaper Darrin Lythgoe.
På Wikipedia er endel opplysninger om programmet samlet.  Se bl.a. https://tng.lythgoes.net/wiki/

TNG kan installeres relativt enkelt, eller du kan gjøre endringer.  På internet finnes sider hvor noen forteller om deres bruk og installasjon av TNG, f.eks. på GoDaddy Community,  på Kloosterman genealogi, etc.  Mange forteller om sin bruk og installasjon av TNG på internet.  F. eks. finnes veiledning om TNG offline i Wamp server.

Dersom du allerede har en slektsfil, er fil-formatet gedcom for enkelt å kunne overføre slektsinformasjonen til ditt nye slektsprogram.  Det sparer deg for mye arbeid med å legge inn informasjonen på nytt.

TNG har også mulighet for arbeid med DNA-tester, se bl.a. om begreper om DNA.  Der er også veiledning om spesial-tilpasning av TNG, om innlegging av informasjon og om  hvordan lage historier og om innlegging av informasjon og opplasting av media.

Eksempler på TNG-databaser:
Frode sin slektside på Helgeland
Jarle Hannisdal sin slektside
Hanseatene i Bergen
Saga – Scandinavian-American Genealogical Assiciation, som dessverre krever registrering og innlogging.
Darrin Lythgoes egne sider

Gendex gir en mulighet til å søke innholdet i et stort antall slektstrær på internet.

→  Neste tekst:  Gotisk skrift