←  Forrige historie:  Historieskriving om slekten

Det første manuskriptet om slektens historie ble skrevet av Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden  (1766-1838).  Han skrev flere eksemplarer til sine barn.  Av hensyn til størrelsen på pdf-filene er manuskriptet her delt i 5 deler:
Fredriks manus 1824 del 1
Fredriks manus 1824 del 2
Fredriks manus 1824 del 3
Fredriks manus 1824 del 4
Fredriks manus 1824 del 5

Ola Andreas Stang Geelmuyden (1858-1944)  laget også flere variasjoner av sitt manuskript.  Det er foreløpig ikke tilgjengelig som pdf-filer, men Hans Geelmuyden besørget en maskinskrevet versjon:
Avskrift fra Ola

Knut Geelmuyden (1952-  )  skrev et hefte om de eldste generasjonene av slekten til slektsmøtet i 2010:
Geelmuyden 1660-2010,  350 år.  Den første familien.   (Versjon til slektsmøtet 2010.)

Resten av Knut Geelmuydens slektshistoriske arbeid finnes i hans private slektsfil, som et upublisert og uferdig manuskript, og delvis her på nettsiden under Slektstre her på nettsiden, og som historier under fanene Geelmuyden, Andre slekter og Anetavle.

→  Neste historie:    Slektens arkiv