←  Forrige historie

Tiden var delvis preget av brutalitet og hensynet til overlevelse. Borgerskap og embetstand ivaretok sine sentrale interesser med begrenset hensyn til enkeltmenneskene rundt seg. Det var først senere at et mer humant syn på menneskene og deres behov ble mer vanlig. Opplysningstiden på 1700-tallet, den amerikanske og franske revolusjon og demokratisk utvikling på 18- og 1900-tallet har skapt andre typer samfunn og menneskesyn. Vi skal derfor være forsiktige med å overføre våre moderne syn og holdninger på 1600-tallets samfunn.

→  Neste historie