Geelmuyden som navn

Endel opplysninger er funnet om navnet Geelmuyden før 1660.  Primært er navnet knyttet til byen Geelmuyden i Overijssel, Nederland.   Personer som i eldre tid nevnes med navnet  behøver ikke å være knyttet til slekten Geelmuyden.  Skrivemåten finnes på 15-1600-tallet.  I vår tid har dialekten endret seg, og bynavnet har fulgt dialekten.  Den moderne skrivemåten av bynavnet er Genemuiden.

Vår slekt har tatt navnet etter byen, fordi vår felles stamfar Gerrit Adriaensz van Geelmuyden ble født i byen ca. 1632.  De eldste generasjonene brukte «van» foran navnet.  Det betyr «fra» og signaliserer kun at Gerrit kom «fra Geelmuyden».  Prefixet «van» har ingen sammenheng med adelskap.  Slekten var borgerlig, og valget av navn er ikke så forskjellig fra den norske praksis med å bruke gårdsnavnet som et supplement til fornavn og farsnavn.   Å bruke navnet på byen de kom fra som en del av sitt eget navn var ikke uvanlig på 1600-tallet.

Navnet er også funnet som skipsnavn:  Det nederlandske østindiakompaniet (Vereinigte Oostindische Compagnie eller VOC) hadde fra 1657 til 1659 et skip av typen fløyt, med navnet Geelmuiden.  Skipet ble bygget i Amsterdam for kompaniets kammer i Amsterdam.  Det var 100 fot langt, 22,5 fot bredt, dybde 9 fot , lastemulighet 202 tonn.  Skipet dro 14. desember 1657 fra Texel til Batavia, og returnerte 20. august til Amsterdam. Det passerte Kapp det gode håp, hvor det oppholdt seg fra 31. mai til 14. juni 1658.  (Skipet er omtalt i Pieter van Dam:  Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, Eerste boek, deel 1. Utgitt 1927.)

Ca. 1699-1701 var en underkjøpmann Jan eller Johannes (Joannes) van Geelmuijden ombord på et skip i ostindia-fart.  I skipsdagboken for skipet («chialoup») «`t Casteel Batavia» nevnes han 4. september 1699 og 5. oktober 1701.

Nicolaus Geelmuiden nevnes som en abbed som i 1580 måtte flykte og søke tilflukt.  Han døde 1590-1591.

1571 ble Johannes van Geelmuyden utnevnt til abbed i klosteret Lidlum i provinsen Friesland.  Klosteret ble plyndret i 1572 og munkene spredt.

Jacob van Gelmuden nevnes 1540 I en liste over militære i blokkhuset i Leeuwarden.

Navnet Geelmuyden finnes også brukt som stedsnavn:

  • Genemuiden – bynavn i Nederland, 1600-tallets skrivemåte er opphavet til slektsnavnet.  Se tekst om byen.
  • På 1600-tallet finnes navnet også på to øyer i Indonesia. Nederlenderne opprettet da kolonier i området. Vi vet ikke om øyene ble oppkalt etter byen Geelmuyden, skipet Geelmuyden eller en person med navnet Geelmuyden. De to øyene Groot Geelmuiden og Klein Geelmuiden ligger i Molukkene (krydderøyene) ved sydspissen av øyen Halmahera i Indonesia. På et nederlandsk kart over området ble øyene funnet ved å se etter øyen P. Daoear like syd for Halmahera. Syd for P. Daoear ligger øyen P. Djonronga. Vest for disse to øyene ligger fire mindre øyer, plassert i retningen vest-nordvest fra P. Djonronga, med navnene (regnet fra syd) Ijselmuiden, Klein-Geelmulder, Groot-Geelmulder og Vijf-Eilanden. Et stykke nord for Vijf-Eilanden ligger P. Dowora. Navnene «Geelmulder» var feilskrift for Geelmuiden.  På et annet nederlandsk kart fra 1912 finnes disse to øyene med andre og alternative navn:  P. Woka (Groot Geelmuiden) og P. Ganone (Klein Geelmuiden). Nederlenderne begynte fra 1595 å konkurrere med England og Portugal i østindia-farten. De forsøkte å vinne konkurransen ved å erobre områder, bl.a. ved Banda-øyene, delvis med brutalitet og massakrer som nederlenderne ofte brukte i Østen. De var også selv utsatt for mye sykdom og lidelser ombord, med mange dødsfall. Bandaøyene ligger endel syd for Halmahera og øyene store- og lille Geelmuiden. Det er derfor mulig at de to øyene kan ha fått sine navn allerede i perioden 1595-1650, altså mer eller mindre før Gerrit ble født eller fikk et selvstendig voksenliv. Det er altså ikke særlig sannsynlig at Gerrit var involvert i navngivingen.

I nyere tid har flere steder fått navn etter slekten:

  • Geelmuydsvik og Geelmuydsplasset nevnes 1793 som husmannsplass under gården Damsgård i Laksevåg sogn, nå i Bergen.  Stedet har sannsynligvis fått navn etter den Geelmuyden som lot seg adle Gyldenkrantz og som eide gården Damsgård..
    (Nordhordland skifteprotokoll IV.A.8b 1790-1794 f. 865a.)
  • Geelmeydens gt. (nr. 1-33 + nr. 2-24) – gatenavn i Horten.
  • Geelmuydens gt. – gatenavn i Trondheim, på nordsiden av Lerkendal stadion.
  • Navnene Geelmuyden og Geelmuydentoppen brukes om et fjell på Svalbard, 104 km fra Longyearbyen (breddegrad 78° 52′ 00″ N, lengdegrad 12° 10′ 00″ E. Fjellet er lokalisert nær vestkysten, ca. 2/3 nordover vestkysten av Svalbard. Fjellet er oppkalt etter astronomen, professor Hans Geelmuyden. Fjellets navn ble først publisert I 1912 som Geelmuyden, men ble senere justert til Geelmuydentoppen.

Skrivevarianter av navnet Geelmuyden

←  Forrige historie Slektens arkiv

Navnet uttales litt ulikt, omtrent som følger:

Arendal-området:    Geelmøyden  (svak ø-lyd)
Bergen:                           Gellmeiden, av noen uttalt med en svak ø-lyd ikke langt unna Arendal-varianten.
Eldre lokal uttale på Hjelmås i Lindås:   Gjellmeiden og Gjelmen

Skrivevarianter:

Slektsnavnet har i Norge hatt en stabil skrivemåte, Geelmuyden, som må ansees som den eneste riktige norske navneformen. I Nederland blir «y» delvis skrevet «ij», slik at navneformen blir Geelmuijden. Begge navneformene er i bruk i Nederland.

I norsk sammenheng fremstår skrivemåten som fremmed. Vi har derfor blitt vant til å møte mange ulike og delvis underlige måter å skrive navnet vårt. Kjenner du flere varianter håper vi at du vil opplyse om disse.

Pr. mai 2015 var 206 skrivevarianter av navnet funnet:

ELMEIDEN
ELMEITEN
G. MAIDEN
GAEELMUYDEN
GALMEIDEN
GALLMEIDEN
GALUNTYDEN
GEALMEIDEN
GEEILMEIDEN
GEELEMYDEN
GEELHUIZEN
GEELHUYDEN
GEELLMEIYDEN
GEELLMUYDEN
GEELMAUDEN
GEELMAY
GEELMAYDEN
GEELMEDEN
GEELMEEYDEN
GEELMEGDEN
GEELMEIDEN
GEELMEJDEN
GEELMEUDEN
GEELMEUYDEN
GEELMEUYEN
GEELMEEYDEN
GEELMEY
GEELMEYDE
GEELMEYDEM
GEELMEYDEN
GEELMEYUDEN
GEELMIUDEN
GEELMIUYDEN
GEELMIYDEN
GEELMJYDEN
GEELMMIUJDEN
GEELMOYDEN
GEELMU
GEELMUDEN
GEELMUEDEN
GEELMUIDEN
GEELMULDEN
GEELMULDER
GEELMURYDEN
GEELMUY
GEELMUYD
GEELMUYDE
GEELMUYDEN
GEELMUYDER
GEELMUYDIN
GEELMUYEDEN
GEELMUYEN
GEELMUYIDEN
GEELMUYNDEN
GEELMMUYDEN
GEELMOUDEN
GEELMOYDEN
GEELMU
GEELMÜDEN
GEELMUDYDEN
GEELMUGDEN
GEELMUIDEN
GEELMUIJDEN
GEELMUJDEN
GEELMULDEN
GEELMULDER
GEELMUNYDEN
GEELMUYD
GEELMUYDEB
GEELMUYDEN
GEELMUYDER
GEELMUYEN
GEELMUYN
GEELMUYNDEN
GEELMYDE
GEELMYDEMN
GEELMYDEN
GEELMYEDEN
GEELMYIDEN
GEELMYJDEN
GEELMYLDEN
GEELMYNDEN
GEELMYUDEN
GEELMYYDEN
GEELMYYDM
GEELMÜNDEN
GEELMØYDEN
GEELNUYDEN
GEELNINYDEN
GEELSMYNDEN
GEELUYDEN
GEEMUYDEN
GEELMUYEDEN
GEELOMUYDEN
GEEMUYDEN
GEEMYDEEN
GEEMYDEN
GEELMYUDEN
GEELOMUYDEN
GEELUYDEN
GEEYLMYDEN
GEILMAXDEN
GEILMEIDEN
GEILMUYDEN
GELDENMEYDEN
Geld Maiden
GELDMAIDEN
GELDMEIDER
GELDMEILEDEN
GELDMEYER
GELEMUYDEN
GELLMAIDEN
GELLMUJDEN
GELLMUYDEN
GELMAIDEN
GELMAUDEN
GELMAYDEN
GELMEDEN
GELMEIDE
GELMEIDEN
GELMEIJDEN
GELMEJDEN
GELMELUDEN
GELMEUDEN
GELMEUYDEN
GELMEY
GELMEYDE
GELMEYDEN
GELMEYJDEN
GELMEYSEN
GELMOYDEN
GELMIJDEN
GELMIUDEN
GELMU
GELMÜCHEN
GELMUEDEN
GELMUEYDEN
GELMUIDE
GELMUJDEN
GELMUND
GELMUNDSEN
GELMUYD
GELMUYDE
GELMUYDEN
GELMYDEEN
GELMYDEN
GELMYEDEN
GELMYEN
GELMYIDEN
GELMYNDEN
GELMYRDEN
GELMYUDEN
GELMZYDEN
GELMØIDEN
GELMØYDE
GELMØYDEN
GELUEIDEN
GELUMEYDEN
GELVEIDEN
GERHARD MENG
GERMEYDEN
GEULMYNDEN
GEYLMADEN
GEYLMEJDEN
GEYLMEYDEN
GEYLMEYDEN
GEYLMYER
GIEELMUYDEN
GIELDMEIDEN
GIELDMEJDEN
GIELDMYDEN
GIELMEIDEN
GIELMEJDEN
GIELMEYDEN
GIELMEYEN
GIELMUNDEN
GIELMUYDEN
GIELMYDEN
GIELMYNDEN
GILLMEYEN
GILMEIDEN
GIELMØYDEN
GILLMØYTSEN
GJELDMEIDEN
GJELDMYEN
GJELLMEIDEN
GJELLMUYDEN
GJELMEIN
GJELMEN
GRELMEYEEN
GUDMUNDSEN
GUELDMEN
GUELMEYDEN
GUELMUYDEN
GUILEMEYDEN
GUILMIJDEN
GUILMUIDEN
GULMEJDEN
GULMUYDEN
GWELMYDEN
GYLMEYDEN
GÆLMUYDEN
GÆÆLMUYD
GÆÆLMUYDEN
HJELMEIDEN
HJELMEIDN
JEELMUYDN
JEELMUYDEN
JELMETE
JELMETEN
KJELMYDEN
SEELOINIJDEN
VEELGEUDEN

Pr. mai 2015     206  varianter