←  Forrige historie:    Geelmuyden eller Genemuiden – en by i Nederland

Geelmuyden eller Genemuiden ligger i provinsen Overijssel, øst for Zuidersee. Gjenvinning av nytt land har gradvis ført til at Zuidersee har blitt mindre, og at de gamle byene ligger lenger fra sjøen enn de gjorde på Gerrits tid. Provinsens navn har sammenheng med elven Ijssel, d.v.s. ovenfor eller på «den andre siden» av elven Ijssel.

Elven Zwartewater fører fra sjøen, forbi Genemuiden og opp til provins-hovedstaden Zwolle, hvor den knyttes til elven Ijssel. Fra Zwolle renner Ijssel ut til byen Kampen, en viktig hansaby med forbindelser til Bergen.

Avstanden fra Genemuiden til disse to byene var kun en drøy mil over land. Begge byene kunne fra Genemuiden nåes sjøveien. Det ga byen Genemuiden gode muligheter til handelsforbindelser med disse byene.

Den viktige byen Deventer lå lenger syd ved Ijssel i Overijssel.

Byene Zwolle, Kampen og Deventer var i siste del av middelalderen viktige handelsbyer, og hadde alle nære forbindelser til Hansaforbundet. Kjøpmenn fra disse byene deltok også i virksomheten som Hansa-forbundet hadde ved det hanseatiske kontoret på Bryggen i Bergen. Der var altså i flere hundre år før Gerrits tid nære forbindelser mellom Overijssel og Bergen.

Kampen og Deventer drev omfattende handel, både mellom regioner i nederlandene og internasjonalt. Kjøpmenn fra disse to byene var aktive i fiskehandelen i Bergen i alle fall fra omkring år 13-1400 og frem til midten av 1500-tallet. Kjøpmenn fra Zwolle deltok i alle fall fra 1460-tallet. Blant effektene var at mange nye produkter ble introdusert i Bergen fra Overijssel.

På den andre siden av Zuidersee, i provinsen Holland, lå Amsterdam. I middelalderen var Kampen den største og dominerende handelsbyen i området. Amsterdam var ikke knyttet til Hansa-forbundet. Men gradvis ble Amsterdam styrket og ble i løpet av 1600-tallet den dominerende byen i dette området. Fra 1430-tallet hadde byen deltatt i fiskehandelen med Bergen. Hollenderne, d.v.s. kjøpmenn fra provinsen Holland, ble regnet som Kontoret i Bergen sine sterkeste handelsrivaler, enten de kom fra Amsterdam eller de omliggende hollandske byene. Hollendernes ekspansjon, som også inkluderte handel på Baltikum, skjedde særlig omkring 1450-1550. Noe av Amsterdams styrke i handelen var at de overtok Antwerpen sin rolle som handelsentrum. Amsterdam ble sentrum for en omfattende handel med både Middelhavet, de baltiske områdene og Norge. I tillegg begynte i siste tiår av 1500-tallet en omfattende handel på Asia og Amerika.  Det gjorde byen til et sentrum for varer fra koloniene.

→  Neste hovedkapittel:    1. generasjon:    Gerrit og Karens historie

←    Tilbake til forsiden Historier