Her finner du bl.a. et upublisert manuskript (1971)  om slekten Giertsens historie i Danmark.

Illustrasjon:  Ivar Geelmuydens dåp 1888, med far Carl Victor Emanuel Geelmuyden (1859-1942, bak til høyre) som 1886 ble gift med Anna Elisabeth Rasmusdtr Giertsen (1862-1925) (sittende til høyre), her sammen med hennes mor Abel Helene Petersdatter Angell (1828-1896, gift Giertsen) og Anna Elisabeths søster Minda Giertsen (1872-   , gift Plesner, bak til venstre). 

Opplysninger om slekten Giertsen finnes i følgende tilgjengeliggjorte arbeider.  Filene er store og kan ta noe tid å laste ned.  Du vil gjenfinne dem på din PC med Utforsker, under mappen Nedlastinger.

Et manuskript om etterkommerne etter sogneprest Henrik Mathias Giertsen (1758-1806), 350 etterkommere i Danmark, ble laget av A.L. Alstrøm på oppdrag fra Aage Giertsen (f. 1916).  Hans datter Anette Giertsen overlot manuskriptet til Knut Geelmuyden, som har plassert originalen i et slektsarkiv ved Bergen Byarkiv  (BBA A-5040 Geelmuyden).
Manuskriptet er p.g.a. størrelsen delt i 4 pdf-filer og to vedleggs-filer:
Slekten Giertsen, manuskript 1971, del 1                               10,3 mb                  
Slekten Giertsen, manuskript 1971, del 2                               10,8 mb
Slekten Giertsen, manuskript 1971, del 3                               10,0 mb
Slekten Giertsen, manuskript 1971, del 4                                  7,8 mb
Slekten Giertsen, manuskript 1971, vedlegg  1                 124,8 kb
Slekten Giertsen, manuskript 1971, vedlegg  2
                     1.1 mb

Karen Petersen har publisert boken Familien Giertsen gjennom 400 år            40,1 mb
Denne boken omhandler særlig den vest-norske gren av slekten.

I tillegg finnes opplysninger om slekten Giertsen under fanen Slektsoversikt (publisert i slektsprogrammet TNG).  Det er en målsetting på lang sikt å få med alle personene som nevnes i manuskriptet, i tillegg til felles forfedre som er identifisert ved egne arkivundersøkelser.  Se også enkelte historier på forsiden, under overskriften Andre historier om inngiftet slekt.

I likhet med manuskriptet med vedlegg er flere albumer etter hennes far og farfar overtatt fra nå avdøde Anette Giertsen i Danmark.  Også albumene er plassert i slektsarkivet BBA A-5040 Geelmuyden ved Bergen Byarkiv.  En del av bildene skal bli publisert i album her på nettsiden.

Illustrasjoner:  Rasmus Hansen Giertsen (1825-1884) og hans mor Elisabeth Wilhelmine Hansen (1796-1884), begge med bosted Bergen.  Elisabeth var gift med innvandreren fra Danmark til Bergen Johan Christoppfer Giertsen (1796-1849).  Hennes bilde eksisterte i Bergen, men var uidentifisert.  Hun ble identifisert takk til det danske slektsalbumet som Anette Giertsen hadde.  Begge bildene er hentet fra det albumet.