←  Forrige historie:  Manuskripter om slekten

Endel arkivmateriale om slekten er samlet og bevart.  Bl.a. har Paul Kielland Geelmuyden tilbakeført til Norge mange slektshistoriske papirer etter sin far Ola Andreas Stang Geelmuyden.

Slektsarkivet er bevart på Bergen Byarkiv som «BBA A-5040 Geelmuyden».  I Knut Geelmuydens levetid blir arkivet styrt og betjent av ham.  Personer som ønsker innsyn i arkivet kan henvende seg til ham.   Senere vil betjening utføres av Bergen Byarkiv.

→  Neste historie:    Skrivevarianter av navnet Geelmuyden