←  Forrige historie

Gerrit skal ha ført slektens våpen, uten at det er dokumentert.  Vi vet ikke når han tok det i bruk, eller om hans far eller farfar også brukte våpenet.  Det er et borgerlig våpen som ikke antyder noen forbindelse til adel. Våpenet viser på en grønn bakgrunn en springende brun hjort med samlede bakben under tre (1, 2) seksoddete gull stjerner.

De tre stjernene er et symbol på treenigheten og symboliserer ofte en kristnet familie. Det er derfor sannsynlig at slekten har konvertert til kristendommen. Våpenet kan leses som en bekreftelse på familietradisjonen om at slekten opprinnelig var spanske jøder.

Under skjoldet skal slekten ha brukt valgspråket «Semper idem». Oversatt fra latin betyr det «Alltid den samme».

Semper idem eller Alltid den samme gir asosiasjoner til stoisk filosofi fra gresk klassisk tid.  En stoiker skulle ha selvkontroll og være upåvirket av motgang.  Han skulle være preget av fasthet og ikke la seg påvirke av destruktive følelser.  Han skulle «ha en stoisk ro», d.v.s. et fullt overblikk og en uendret væremåte, uansett hva som skjer.

Vi vet ikke om det var dette som ble lagt i forståelsen av valgspråket, men det virker sannsynlig.  Det har oppstått i en periode da den klassiske perioden med Hellas og Roma var store forbilder.  En kjøpmann kunne bli utsatt for mange tilbakeslag.  Han var også avhengig av tillit fra sine handelsforbindelser og hadde behov for at de oppfattet at de alltid ville få den forventede reaksjon fra ham i handelen. Semper idem kan ha vært et godt valgspråk for en kjøpmann.

Det er foreløpig ikke dokumentert om dette valgspråket var brukt allerede av Gerrit. Mer sannsynlig er valgspråket «Semper idem» valgt av Gerrits sønn Knud. Dette er ikke dokumentert, men Knuds datter Karen fortalte at Knud var preget av tidens ”honette ambisjon”. Det antyder at Knud var opptatt av tidens forfinete krav til etikette i overklassen, som kunne bestå av en noe underlig ”finhet” med overdrevne og merkelige manerer. Et av de viktigste etikette-kravene var å alltid være den samme i sinn og utvortes oppførsel, uten opphisselse eller utbrudd av lidenskap eller overilte handlinger. Det er dette kravet som uttrykkes i valgspråket «Semper idem», eller «alltid den samme».

→  Neste historie