←  Forrige historie:   1-03  Hanseatene og borgerskapet

Gradvis øket borgerskapet sin andel i handelen. Først øket de sitt grep på småhandelen i byen og handelen med bøndene på Vestlandet. Hovedelementet i byens handel var nordfarhandelen. Den besto av salg av korn, malt, øl og utstyr mm til nordlendingene i bytte mot tørrfisk. Der var også den sterkeste konkurransen fra Kontoret. Men langsomt fikk borgerskapet innpass også i denne handelen. Fra 1540-tallet begynte sildefiskeriene langs kysten av Vestlandet. I denne nye og risikable men verdifulle handelen var det borgerskapet som dominerte.

Det var vanlig at borgerne drev en mangesidig virksomhet. Det førte til en spredning av den kapitalen de kunne investere. Det begrenset inntektsmulighetene. Men de som kombinerte nordfarhandel, bondehandel, småhandel og redervirksomhet reduserte også sin tapsrisiko. De kunne regne med en viss inntekt også i år hvor en virksomhet fikk dårlige forhold.

→  Neste historie:    1-05  Gerrit – hans liv i Bergen