Truls var far til Karen Pedersdatter Montagnes mormor.  Han var 1577-1582 sogneprest i Kvinnherad og ble 04.04.1582 kannik og sogneprest i Domkirken, prost over Nordhordland.  1592 innstevnet han en mann til lagretten i Bergen i forbindelse med at han 1581 hadde lånt penger av faren.

I en sak i rådhusprotokollen (som dekker juli 1592-mai 1594, folio 39b-49a) nevnes han 1593 som Trugels Lauritzen, kannik og sogneprest til Domkirken, sønn av vellærde Laurits Nilssøn Krog. (SAB, Bergen rådhusprotokoll 1592-1594 folio 45b-49a.)

Han skal være død «105 år gammel».  Men sønnens omtale av ham i et vitneutsagn i Domkapitlet kan gi bedre grunnlag for beregning av alderen.

Hans siste dager omtales slik: En søndag morgen kl. 4 mens han alene på sitt kammer arbeidet med prekenen som skulle holdes samme dag, hører han en røst som tre ganger kaller ham ved navn. Ettersom han følte at det ikke var noe menneskes røst, svarte han straks: «Tal herre, din tjener hører.» Hvorpå røsten sa: «Fårene er borte og hyrden skal med.» Dertil svarte han: «Ja, herre, jeg er beredt.»

Han går straks ned og vekker sin hustru og eneste datter, og sier dem at han vil de skal stå opp og gjøre seg klar til å gå til alters samme dag. Konen, som ikke tenkte på noe, unnskyldte seg og ba om at det måtte utsettes til en dag i uken. Men han ba henne la det bli som han hadde sagt, hvorpå hun og datteren sto opp og gjorde seg klar.

Der etter går han til kirken og forretter tjenesten. Etter den ordinære tjenesten på prekestolen, begynte han en annen valetpreken og å takke av hos samtlige sine tilhørere. Siden gikk han til lensherren og øvrigheten og ga dem hånd med takksigelse og ba dem følge hans lik. Så gikk han til alters, og neste søndag deretter ble han båret død til kirken og begravet.

Se:
A. Chr. Bang: Den norske geistlighed i reformasjonsårhundredet 1536-1600 s. 168-169
Norske magasin I s. 509, II s. 613 ff.
Bergens eldste justisprotokoll
Norske samlinger Ic, II s. 63ff, I s. 656
Norske stiftelser I s. 15
Personalhistorisk tidsskrift IV s. 222
Riksregistranter III s. 637
Kirkehistoriske samling III r. bd. I s. 564 ff