←  Forrige historie:    Graviditet og fødsel i Nederland

På 1600-tallet skjedde en stor utvandring fra Norge til Nederland.  Utvandringen kom fra store deler av kysten, men det var særlig fra Sørlandet at folk hadde praktiske muligheter til å få transport til Nederland.  De ble med skip som dro mellom landene, særlig med trelast fra Sørlandet til skipsbyggingen i Nederland.  Men arbeidet seg gjerne nedover, men kvinnene måtte oftest betale for reisen.  Det var flest menn som reiste.

Flere tusen nordmenn dro i denne perioden til Nederland for å ta hyre på nederlandske skip.  Der var både hyre og kostholdet ombord vesentlig bedre enn på andre lands skip.  Nordmennene deltok på nederlandske skip både på langtransport til ulike lands kolonier og i hvalfangst i Nordishavet.

Menn hadde ikke lov å forlate landet uten et pass eller tillatelse:  Myndighetene voktet på sine ressurser til hæren og flåten.  Men samtidig var det mulig å få en slik tillatelse.  Men mange reiste også uten tillatelse.  Fortjeneste i Nederlands skipsfart ga god kompetanse til de norske sjøfolkene.

Kvinnene ble oftest hushjelper, fabrikkarbeidere eller arbeidet på vertshusene.  Men noen ble også prostituerte.

De fleste nordmennene i Nederland ble vanlige arbeidere, som det var stor etterspørsel etter i Nederland.  En hovedgrunn til utvandringen var mulighetene til å få arbeid og en høyere levestandard, se teksten  Daglig liv i Nederland på 1600-tallet.

En stor del av den norske utvandringen gikk til Amsterdam, som omkring 1660 var Europas nest største by med en befolkning på 150 000 mennesker, bare forbigått av London.

Det var i Norge langt færre som kunne lese og skrive enn tilfellet var i nederlandene.  Det reduserte de norske innvandrernes muligheter til å kunne avansere sosialt.  I tillegg hadde nordmennene rykte for å være preget av mindre renslighet enn nederlenderne.

På slutten av 1600-tallet dro Gerrits sønn Adrian til Amsterdam, hvor han slo seg ned som kjøpmann.  Hans slektslinje døde ut.

På slutten av 1700-tallet finner vi Gerrits oldebarn Giert Geelmuyden som reiste til nederlandene, hvor han levde som sjauer.  Giert er stamfar for den nederlandske grenen av slekten Geelmuyden.

Kilde:  Informasjonen er hentet fra Lokalhistorisk magasin nr. 4, 2007, John Hollen:  «…aldri mer til å spise barkebrød, salt sild og havresuppe.  Amen.»  Om utvandringen på 1600-tallet fra kysten av Norge til Holland – først og fremst til Amsterdam.

→  Neste  historie:    Geelmuyden eller Genemuiden – en by i Nederland