Sønn av  2-1-b-1   Peder Gerritsz van Geelmuyden (ca. 1663-1723) og  Margaretha Christophersdtr Garmann (1670-1712).


Christopher ble født 15 juni 1692 på Vikør prestegård i Vikør (Kvam) prestegjeld i Hordaland.

Han ble først sammen med sin yngre bror Herman undervist av Ole Kamstrup, som i noen år var huslærer hos faren. Etter å ha vært elever ved Bergen latinskole ble begge brødrene dimitert ”ex schola Bergenci” 18.9.1713 etter en overhøring av rektor  (se A.E. Erichsen: Bergen Kathedralskoles historie s. 117).

Christopher ble 1713 personell kapellan hos faren og etterfulgte ham som sogneprest til Vikør ifølge kongebrev av 12.2.1724 og ble 5.11.1732 prost i Hardanger.  Det stemmer ikke helt med at ifølge Lampe s. 421 ble han 18. september 1713 student og 1720 personell kapellan hos faren.

Christopher ble i 1753 «entlediget» fra stillingen som prost i Hardanger.  Det er foreløpig ikke undersøkt om dette var p.g.a. alder ?

Christopher døde 2. eller 21. januar 1759, 66 år gammel,

Christopher giftet seg 1724 med Maria Susanna Frimann, datter av sogneprest til Selje Claus Johannessen Frimann og Anna Pedersdtr. Harboe. Maria ble født den 28. mai 1697 i Selje prestegjeld. Hun døde den 15. august 1786 på Tole gård i Hardanger, 89 år gammel.  Ekteparets portretter var 1931 i megler Sevrin Heibergs eie i Bergen.

Barn av Christopher Garmann Geelmuyden og Maria Susanna Frimann:

1 Anna Margrethe Geelmuyden [105] f. 1727 d. 1729, 2 år gammel
2 Karen Geelmuyden [106] f.1728 d.1729, 1 år gammel
3 Anna Margareta Geelmuyden [107] f. 1731 d. 1778, 46 år gammel.
4 Marie Susanne Geelmuyden [108] f. 1735 d. 1736, 1 år gammel
5 Peder Geelmuyden [109] f. 1739 d. 1741, 2 år gammel

Se:
SAB, Sollied sk.p. 259-265-139.