Datter av 2-1-c Knud Gerritsz van Geelmuyden ( ca. 1667-1749 ) og Anna Beatha Willumsdtr. Storch (1675 -1750):

3-4-f    Karen Knudsdtr Geelmuyden (1702-1802)

Karen ble født 7 mars 1702 i Bergen. Hun ble begravet den 13 desember 1802 i Domkirken, Bergen, Hordaland, Norge.

Hun bodde ved folketellingen 1801 i Bergens 16. rode nr. 14. Hun var enke etter første ekteskap, pensjonist, 99 år gammel. Hos henne bodde tre ugifte døtre, Karnuthe Beate, 58 år, Kirstina Maria 56 år, og Karen Katrina, 54 år.

Det var denne ”madame raadmand Montagne” som fortalte om Gerrit Adriansz van Geelmuyden og om annen familietradisjon til Fredrik Christian Dreier Geelmuyden, som senere, på 1820-tallet, laget flere manuskripter om slekten.  Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden sier i sitt slekts-manus at ”hun sad som enke i 31 aar med smaa indtægter til at opdrage sine mange børn, som alle blev meget gamle, men var gudfrygtig og tolmodig.”

Digitalarkivets database over begravede i Bergen forteller at ved Karens begravelse kalles hun Karen Montagne, avdøde rådmann Montagnes, 101 år 9 måneder gammel. Hun ble begravet i kjeller i Domkirken.  Denne innførselen er foreløpig ikke gjenfunnet i kirkeboken.  Hun er tidligere opplyst å være død 31. januar 1803, men kirkeboken viser at hun døde tidlig i desember 1802.

Karen giftet seg 14 juni 1731 i Domkirken med Christen Thomassen Montagne, sønn av Thomas Christensen Montagne og Kirsten Arnoldsdtr. de Fine. Karen kalles jomfru ved vielsen, som skjedde i huset. Christen ble født 1670 i Bergen. Han døde 1752 i Bergen, 82 år gammel. (Kirkebok for Domkirken nr. 9 f. 14b.).  Christen var rådmann, fogd og kjøpmann i Bergen.  Han kalles ved vielsen 1731 enkemann og rådmann.

Det er sagt at ekteparet hadde 8 barn.

 

Barn av 3-4-f  Karen Knudsdtr Geelmuyden (1702-1802) og Christen Thomassen Montagne (1670-1752):

4-x-a Anne Bossinoth Montagne [1579] ble døpt 17 juni 1732 i Domkirken, Bergen.

4-x-b Canutte Beathe Montagne [1580] ble døpt 16 september 1733 i Domkirken, Bergen.

4-x-c Canutte Beathe Montagne [1581] ble døpt 24 oktober 1734 i Korskirken, Bergen.

4-x-d Christine Mare Montagne [1582] ble født 1736 og ble døpt 3 august 1736 i Korskirken, Bergen.

4-x-e Christian Montagne [1583] ble døpt 18 november 1738 i Domkirken, Bergen.

4-x-f Karen Cathrine Montagne [1584] ble døpt 20 april 1740 i Domkirken, Bergen.

4-x-g Gerhard Wilhelm Montagne [1585] ble født 1741 og ble døpt 27 september 1741 i Domkirken, Bergen.

Se:
Personalhistorisk tidsskrift 2., III, s. 99 og 3, III, s. 158 og VI s. 299.
Se Sollied sk.p. 549.