Sønn av 2-1-c Knud Gerritsz van Geelmuyden ( ca. 1667-1749 ) og Anna Beatha Willumsdtr. Storch (1675 -1750):

3-4-g   Wilhelm Geelmuyden (1703-1757)

Wilhelm ble født 1 juni 1703. Han døde 1757, 54 år gammel, og ble begravet 3 oktober 1757 i Nykirken, Bergen. Han ble oppkalt etter sin morfar dr. Willum Storch.  Navnet skal også være skrevet Willum.

Han ble student, og hadde fra 1744 ekspektanse på embetet som tollinspektør i Bergen.
Han ble utnevnt til tollinspektør i Bergen, etter at faren etter tidens skikk kjøpte embetet til ham for 2000 rdl. (Kvalheim mener at han antakelig mistet toll-stillingen p.g.a. misligheter.) Pensjon 1749.
Tollinspektør og skipsmåler i Bergen.
General skipsmåler for Bergen stift 1754-1757.

Han overtok i skiftet etter faren 1749 gårdene Unneland, Heldal, Sletten og Kronstad for 1800 rdl.

24.11.1757 skiftet begynt, intet å arve.  1758 auksjon i Store Sandviken, Nordhordland, over Radøy-gardene.

Omtalt i:
Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814, utgitt av S.H. Finne-Grønn, Oslo 1932.
Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563-1886, Oslo 1977-1982, s. 62
Landgraff: Grimstadslægter, Grimstad 1892-1901, s. 69.
Tor Weidling: Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814. Riksarkivarens skriftserie nr. 7, Oslo 2000, s. 174.

Ekteskapsbevilling 1746 p.g.a. slektskap i 2. og 3. ledd. Ved vielsen 9 mai 1747 i Bergen kalles han herr Wilhelm Geelmuyden, tollinspektør og ungkar.

Wilhelm giftet seg 9 mai 1747 i huset, Domkirken sogn, Bergen med Anna Dorothea Sophie von der Lippe, datter av Willum von der Lippe og Sophie Heiberg. Anna Dorothea ble født 1718 i Bergen og ble døpt 5 oktober 1718 i Nykirken , Bergen. Hun kalles ved vielsen jomfru. Anna Dorothea døde 1750, 32 år gammel, og ble begravet den 16 april 1750 i Nykirken, Bergen. Hun kalles også (bl.a. ved vielsen) kun Dorothea von der Lippe og 23 april 1749 Dorthea von der Lippe.  Det er derfor trolig at hun til daglig ble kalt Dorothea.  Skifte 20 mars eller 20 april 1754 i Bergen.

Wilhelm giftet seg deretter 29 april 1754 i huset, Domkirken sogn, Bergen med Catharina Maria Bording (kirkebok Haa7, ministerialbok A7 pagina 65).  Wilhelm kalles ved vielsen inspecteur.   Catharina ble født 1730 og kalles ved vielsen «frøiken».. Hun døde 7 juni 1776, 46 år gammel. Hun er også kalt Catharina Maria von Bording.  6 oktober 1771 kalt ”inspect. Geelmuydens enke”.

Skifte 31 mai 1776-6 mars 1777 Bergen
Boets formue 978 rdl. 3 mrk. 6 3/5 sk.
Boets gjeld 672 rdl. – 2 sk.
Boets netto 306 rdl. 3 mrk. 4 3/5 sk.
(Bergen skifteprotokoll nr. 6 folio 381.)

 

Barn av 3-4-g-1   Wilhelm Geelmuyden (1703-1757) og Anna Dorothea von der Lippe (1718-1750):

4-x-a Anna Beathe Geelmuyden (1748-1798), 50 år gammel

4-x-b Sophie Maria Geelmuyden (1749-   )

 

Barn av 3-4-g-2   Wilhelm Geelmuyden (1703-1757) og Catharina Maria Bording (1730-1776):

4-x-a  Dorothea Geelmuyden (ca. 1754/1755-1834), 79 år gammel.

4-x-b  Georg Bording Geelmuyden (1756-1776), 20 år gammel.

 

Se:
Sollied sk.p. 549, 640.