Datter av 2-1-c Knud Gerritsz van Geelmuyden ( ca. 1667-1749 ) og Anna Beatha Willumsdtr. Storch (1675 -1750):

3-4-i   Catharina Geelmuyden (1705-1774)

Hun ble født 11 juni 1705 i Bergen og ble døpt 22 juni 1705. Hun døde 17 januar 1774 på Voss, 68 år gammel.

Catharina giftet seg 9 september 1735 med Johan Sechmann Fleischer, sønn av Herman Reinhold Fleischer og Mechthilde Anne Marie Sechmann. Johan ble født i 1702 i Dragsholm, Sjælland, Danmark og døpt 15 september 1702 i Herig kirke på Sjælland. Han døde 28 februar 1789 i Grovendal på Voss, 87 år gammel.

20.03.1733 sorenskriver til Hardanger og Voss. Var også sorenskriver til Lysekloster.
1735 kanselliråd
14.05.1777 etatsråd
Sorenskriverens bosted var Kinservik i Ullensvang.

Medgrunnlegger av kolonien Godthaab, Grønland.

Han betalte i 1739 inn penger i Enkekassen (”Den civile og adskiliige stenders enkekasse”) til pensjon for sin hustru Catharina Geelmuyden.

Eier av Grovendal på Voss.

Etter konens død skjenket han etter hennes ønske følgende eiendommer til Vangens fattighus på Voss ved gavebrev datert Grovendal, Voss, 28.02.1775:
2 løper 2 pd 13 1/4 mark smør landskyld uten bygsel, d.v.s. i Sæve i Dyrvedals otting
1 løp, i Lille Hundvin i Gullfjerdings otting 1 pd. 12 mrk. eller 1/2 løp,
i Skjelle i Viker otting 1 løp 12 mark. Den siste gården er senere makeskiftet mot 1/2 løp i Bø i Dyrvedals otting,
6 mrk. i øvre Vinje,
1 pd. 4 mrk. i Lofthus og
14 mrk. i Skerven.
Dessuten ved testamente av 12.10.1779 1 1/2 løp smør med bygsel i gården Ullestad.

Johan Sechmann Fleischer er kalt ”en villbasse”. Han skildrer sitt eventyrlige liv i boken ”Etatsraad Johan Seckman Fleischers efterretning om sine forfædre og sig selv”, utgitt 1788 i København.

Død 1792 Hesthammer, Kinservik.

Barn av 3-4-i   Catharina Geelmuyden (1705-1774) og Johan Sechmann Fleischer (1702-1789):

4-x-a  Herman Reinhold Fleischer (1736-1824), 88 år gammel.

4-x-b  Anna Beata Fleischer (1737-1814), 76 år gammel.

4-x-c  Megtele Catharina Fleischer (1739-1819), 79 år gammel.

4-x-a  Karen Catharina Sechmann Fleischer (1740-1767), 27 år gammel.

4-x-a  Friderich Diderich Sechmann Fleischer (1741-1819), 78 år gammel.

4-x-a  Gerhard Wilhelm Geelmuyden Fleischer (1742-1784 eller 1789), 47 år gammel.

4-x-a  Canutta Beata Fleischer (1743-1743)   Ingen barn

4-x-a  Philip August Fleischer (1745-1807), 61 år gammel

4-x-a  Michael Fleischer (1747-1814), 66 år gammel.

4-x-a  Knud Geelmuyden Fleischer (1749-1820), 70 år gammel.

4-x-a  Grete Fleischer (1752-1752).

Se:
Sollied sk.p. 549.
C. J. Fleischer: ”Ratsherr Philipp Fleischer, den agnatiske descendents gjennom 336 år.” og E. Knuth: ”Fridtjof Nansen og Knud Rasmussen”.
Boken Fleischer’s Hotel – tradisjon og atmosfære 1864-1994. (forfatter Nanna Ebbing i samarbeid med Asta-Marie Tønjum Gjertsen), Voss 1995. Slekten Fleischer og litt om reiselivets utvikling på Voss.