Sønn av 2-1-c Knud Gerritsz van Geelmuyden ( ca. 1667-1749 ) og Anna Beatha Willumsdtr. Storch (1675 -1750):

3-4-m  Hans Geelmuyden (1710-1778)

Historier:
Her presenteres i en artikkel et sammendrag av en stor skandalesak i Bergen med oversikt over hovedpersonene.  Hans Geelmuyden er i denne historien en biperson, men historien skjedde i hans omgangskrets og i hans inngiftede slekt. Videre gjøres saken tilgjengelig med en gjengivelse fra en av Friderich Wilhelm Wivet sine bøker «Forsøg til fortælning om Mærkværdige danske og norske sager udførte i Høyeste ret», utgitt 1774-1776. Bøkene er vanskelig å få tak på i Bergen, men kan finnes i København. Derfor vedlegges også en pdf-kopi av den boken som er aktuell for saken fra Bergen.

 

 

Hans ble født 1710 i Bergen. Han døde 29 november 1778 i Bergen, 68 år gammel, og ble begravet 5 desember 1778 i Domkirken, Bergen.

Han førte slektsmerket.  Hans Geelmuydens signet av stål var tresidig bevegelig i en bøyle av samme metall. Det viser på den ene side det Geelmuydenske våpenmerke, en springende hjort hvorover 3 stjerner og på hjelmen 1/2 springende hjort. Signetets andre side har byskriver Hans Geelmuydens dobbeltmonogram. Den tredje siden er blank. Signetet ble etter ham eid av sønnen kjøpmann Bernth Christopher, deretter av hans sønn Hans, så av dennes eldste sønn Christian Thorber Hegge. Deretter ble det arvet av hans sønn Hans Geelmuyden, professor i astronomi. I 1931 var det eid av dennes sønn ingeniør Christian Geelmuyden.

Hans gjennomgikk Bergen katedralskole, ble student 10.08.1729 (København universitets matrikkel II s. 513) og ble siden by- og rådstueskriver i Bergen. Dette embetet hadde faren kjøpt til ham for 3000 rdl. Han var rådstuskriver til 27.10.1774, da stillingen ble overtatt av Hans Brendtsen Formann (f. 18.11.1739 Bergen d. 11.07.1822 Bergen).

By- og rådstuskriver i Bergen. Som rådstuskriver var Hans også sekretær for Bergen havnevesen. For dette fikk han 60 riksdaler pr. år.  Han gikk av som rådstuskriver 27.10.1774 .

Bosted 1773-1776 16. rode nr. 30, Bergen (Riksarkivet, Bergen byregnskaper, P26 Kontribusjonsregnskaper 1773-1776.  På samme adresse bodde Hans á Møinichen Geelmuyden.

Om jordegodset, se panteregister for Nordhordland II.A.b.1 f. 373 og deromkring. Han nevnes delvis i panteregisteret, delvis i flere skjøter. Bl.a. står han som selger av Nesbø på Sletta våren 1758. Gårdens to parter ble solgt på auksjon, holdt på herberget Altona i Bergen 13.02.1758 (?). Den ene parten tilhørte avdøde tollinspektør Wilhelm Geelmuydens jordegods. (se skjøtene, NHL pb. II.B.a.6 f. 49a. Kjøper av den ene parten var Peder Larsen Sletten. Wilhelms bruk ble solgt til Endre Rognaldsen.)  Pantobligasjon fra Hans Geelmuyden til Philip Nicol 23.11.1764 gjeldende gården Mellingen på Radøy (Lindås prestegjeld).

Ifølge overformynderiets arvebok for Bergen nr. 6 f. 68b var Johanes Christensen søfarende boende ved Raadstueskriver Geelmuydens i april 1758. Spørsmål: Skal ved her tolkes bokstavelig som ”ved”, eller bodde han ”hos” rådstueskriveren ? Den siste tolkningen er lite sannsynlig.  Han var trolig en nabo.

Rettsak: Etter en kommisjonsdom om usikre barns midler beskikket formynder Bastian J. Linde i rådstueskriver Geelmuydens sted.  Kommisjonsdommen kan gi flere opplysninger.

Rådstueskriver Geelmuyden hadde ifølge branntakstprotokollene for Bergen:
1766 16. rode nr. 61, et to etasjers trehus i  på vestre side av Starhusgaten, til takst 850 rdl.
1772 16. rode nr. 87 i Starhusstrædet, et trehus på to etasjer pluss et ildhus og en flor med videre, samt en hagegrunn, takst 1000 rdl.  Ifølge branntakstprotokollen 1778 (f. 197b) eies eiendommen da av kaptein Rønne.  Huset har to arker på brannfri kjeller. Taksten var 750 for hus og 40 for kjeller. I tillegg kom farververksted og vedhus til takst 210, totalt 1000 rdl.

Dødsannonsen forteller at Hans ble 96 år gammel ! Dette må være trykkfeil/ombytting av tallene: Ved begravelsen kalles han 69 år.  Begravet i åpen begravelse i Domkirken. Kirkeklokkene ble ringt ved begravelsen.

Skiftet  begynte 8. desember 1778, sluttet 20.06.1782 (Bergen skifteprotokoll nr. 6 f. 611b).  Alle barnene er nevnt i skiftet. Boets formue var 166-2-2, boets gjeld var 349-4-8. Boet var altså insolvent.

Hans giftet seg 12 desember 1741 i Nykirken, Bergen med Maria Wilhelmine Christensdattter (egentlig het hun Jensdtr.) Thunboe,  jomfru, datter av Jens Christensen Thunboe (1666-1750) og Birgitte Catharina von Krogh (1684-1749). Maria ble født 1 april 1719 i Bergen og døpt 6 april 1719 i Nykirken, Bergen. Hun døde 8 oktober 1800 i Bergen, 81 år gammel. Hun kalles også kun Wilhelmine Christensdtr. Thunboe, noe som kan tyde på at hun i det daglige ble kalt Wilhelmine.  Når hun flere ganger kalles Christensen (f.eks. ved datterens dåp 12.4.1745) og Christensdatter (f.eks. ved vielsen)  er det en smitte fra farens farsnavn Christensen. Hans kalles ved vielsen rådstueskriver.

Marie Wilhelmine ble minst to ganger separert fra ektemannen Hans.  Hun sendte inn klage over Hans, og Hans svarte pr. brev på anklagene i hennes brev og kom med mot-anklager.  Om separasjon og bidrag til konen, se Riksarkivet, kansellibrev april 1769 (nr. 257 22/4-1769.  Saken gjelder andre gangs separasjon. Brevene fra begge parter gir sterkt innsyn i både Hans og Marie sin opplevelse av situasjonen og ektemaken.  Domstoler og korrespondanse bør kunne gi mer materiale !

Hans sitt skifte (skifteprotokollens folio 611b) viser at Maria da hadde losji i Kort Pils (Cort Pihls) smuget, hvor de få effekter som forefantes var lånt henne av hennes barn.  Det viser at hun ved separasjonen og senere ikke har fått med innbo fra deres felles bolig:  Hun måtte i stedet låne innbo fra barnene.   Vedtaket om separasjon påla også Hans å gi henne et stort årlig bidrag.  Når Marie Wilhelmine ikke hadde hatt økonomi til eget hus eller kjøp av innbo må vi kunne konkludere at Hans ikke kan ha betalt det store bidraget som han var pålagt ved separasjonen ! Det kan tolkes på to måter: Enten at han var vanskelig og ikke villig til å betale, eller at han ikke hadde økonomi til å betale, jfr. at hans dødsboskifte i 1778 var insolvent.

Barn av 3-4-m  Hans Geelmuyden (1710-1778) og Marie Wilhelmine Jensdatter Thunboe:

4-x-a  Gerhard Wilhelm Geelmuyden  (1742-1806), 63 år gammel

4-x-b  Jens Christian Clausen Geelmuyden  (1743-   )

4-x-c  Birgitte Catharina Geelmuyden  (1745-1745), Ingen barn.

4-x-d  Georg Fredrik Geelmuyden  (1746-1813), 67 år gammel.

4-x-e  Canute Beathe Geelmuyden  (1747-1815), 68 år gammel.

4-x-f  Bernhardus Christopher Geelmuyden  (1748-1812), 64 år gammel.

4-x-g  Birgitte Geelmuyden (1748–1844), 96 år gammel.

4-x-h  Paulus Johan Adrianus Geelmuyden (1749-1750), 1 år gammel.  Ingen barn

4-x-i  Datter Geelmuyden (1751-1751), 3/4 år gammel.   Ingen barn

4-x-j  Knud Geelmuyden (1752-1792)


Se:
Bergen skifteakter 1782-1796 (se registeret)
Register til Nordhordland pantebok 1757-1771 fol. 15b (pb. 6 f. 462b.)
Sollieds skifteekstrakter 549.