Datter av 2-1-c Knud Gerritsz van Geelmuyden ( ca. 1667-1749 ) og Anna Beatha Willumsdtr. Storch (1675 -1750):

3-4-n  Anna Dorothea van Geelmuyden (1711-1793)

Anna Dorothea ble født 1711 i Bergen. Hun døde 1 desember 1793, 82 år gammel, og ble begravet 6 januar 1794 i Domkirken, Bergen.

Ved vielsen 1739 kalles hun jomfru. Vielsen skjedde i kirken kl. 2 1/2.

Hun kalles ved sin begravelse generalmajorinne Borse, født Geelmuyden. Hun ble begravet i Domkirkens kjeller. Hun påstås da å være 74 år gammel, men var reelt 8 år eldre.

Anna giftet seg 1 desember 1739 i Domkirken, Bergen med Hans Jacob Borse, sønn av Joachim Borse og Charlotte Amalie Arnoldt.  Ved vielsen 1739 kalles Hans Jacob løytnant ved Livkompaniet, ungkar.  Hans ble født 1715 eller 1719 i Ulefos i Telemark. Han døde 12 desember 1793 på Flatøy, 74 år gammel.

29.04.1733 fenrik ved 2. Bergenhusiske regiment
05.08.1743 premierløytnant ved 2. Bergenhusiske regiment
04.09.1747 kaptein, med ansiennitet 13.08.1747
05.08.1750 kompanisjef (oberst C. W. Segelche var da regimentsjef)
25.03.1763 major i infanteriet
04.03.1773 oberstløytnant
06.12.1780 oberst
09.02.1787 tok avskjed med generalmajors grad og med pensjon 500 rdl.

Eide gården Flatøy 1,5 mil nord for Bergen, hvor de lot oppføre nye våningshus og ellers forbedret mye.

Innskudd for Anna D. G. i Enkekassen (Riksarkivet, København)

Barn av 3-4-n  Anna Dorothea van Geelmuyden (1711-1793) og Hans Jacob Borse (ca. 1717-1793):

4-x-a  Joachim Borse

4-x-b  Hans Jacob Arnold Borse  (1746-   )

Se:
Sollieds skifteekstrakter 549.