3-7–a Jacob von der Wiida Geelmuyden (1704-1768)

 

Beskrivelse av hans hus, innbo og bøker  i Grimstad 1795:

Hos Landgraff: Grimstadslekter s. 280-281 står følgende beskrivelse.  Jeg antar at dette må gjelde Jacob von der Wiida Geelmuydens hus, i forbindelse med et antatt salg etter enkens død 6.11.1794:

”Ved Hans Huselands overtagelse av det gamle Jacob Geelmuydens hus januar 1795 gis følgende beskrivelse:

Storstuekammeret av mur på 3 sider, betrukket med voksduk, med 3 fag vinduer og i hvert fag 12 ruter samt 2 etages ovn, Mellemkammeret av mur på alle sider, betrukket med voksduk, overstrøket med ansiktsfarge, med 2 fag vinduer på 12 ruter hvert og en 2 etages ovn, Dagligkammeret av mur på 3 sider, overtrukket med seilduk og kun overstrøket med grøn farge, med 2 fag vinduer på 12 ruter hvert og 2 etages ovn, Storstuen av tømmer, ikke betrukket, men overstrøket, med 4 fag vinduer, 12 ruter i hvert fag, en 2 etages ovn, Forstuegangen, hvori gulvet nærmest døren til bryggen var dårlig likesom kledningen på dørene, Dagligstuen ikke betrukket, 1 fag vinduer, 1 etages ovn, Kjøkkenet med 1 fag vinduer, gulvet dårlig, Forstuegangen mellom kjøkkenet og bryggerhuset med dårlig gulv, Bryggerhuset med 2 fag vinduer, innmuret bryggepanne og gryte og 2 bakerovner, en stor og en liten, Salen, over Storstuen, med 4 fag vinduer, panelte, men umalte vegger og en 2 etages ovn, Forstuegangen mellom Salen og Kammeret over dagligstuen med 1 fag vinduer ut mot sjøen og 1 fag i bly innlagte ruter inn mot loftet, i gangen 2 små avdelinger med panelverk, og her faller også Trappen fra Forstuegangen nedenunder, Kammeret over Dagligstuen med vegger og tak blåmalte, 1 fag vinduer og 1 etages ovn, Kammeret over Kjøkkenet uten paneling og maling med 1 fag vinduer, ingen ovn, Forstuegang mellom dette kammer og Kammeret over Bryggerhuset med 1 fag vinduer og Loft og vegger grønnmalte, enkelt ovn, avdeling på østre side av foregående værelse, over Bryggerhuset med upanelte vegger og 1 fag vinduer. Hele bygningen var bordkledt og rødmalt og tekket med rød tegl. Hovedbygningen helte sydover, Bryggerhuset nordover. Sjøbodbygningen var opptømret av 4 laft i dobbel høyde, Bindingsverkstilbygning på nordre side til vedskjul og likeså Bindingsverkstilbygning på vestre og sydlige side tekket med tegl. Bryggen på Husets sydside lagt på Bolverk, den ytre brygge stenlagt, men synken i sydlige kant, Bolverk mellom Bryggerhus og Vedskjul, Bolverk med Brygge på østre side av huset, altsammen råtnet. Frukthave, urtehave, stolpehusbygning på Torskeholmen, Karjolbygning ved siden av Knud Taraldsens hus.

Beskrivelse av hans hus og innbo: Storhuskammert, mellemkammeret, dagligkammeret, dagligstuen, storstuen, salen, sengekammeret, kammeret innenfor barnekammeret, inderste kammer.

Av innbo oppregnes: 12 aabenryggede Stole og 2 lænestole med blaa Fløiel, 10 aabenryggede Stole og 3 lænestole med grønt Træk, 12 Ryslæders Stole og 2 tilsvarende Lænestole, 6 smaa aabenryggede Ryslæders Stole, 6 høiryggede Ryslæders Stole, 1 lænestol af Træ med grøn Hynde, 1 Taburet, 6 Træstole med Halmsæder, 1 blaamalet Pindestol, 1 Spisebord indlagt med Valnødtræ, 2 rødmalede og 1 grønmalet Slagbord, 1 sort lakeret og 1 blaamalet Vingebord, 6 firkantede Borde malede hvide, grønne, blaa eller blaa og hvide,1 ottekantet lakeret Bord, 2 lakerede og 2 grønt og rødt malede ovale Theborde, 1 Skatol indlagt med Valnødtræ og med døre med Speilglas, 1 rødt lakeret og forgyldt Skatol, 1 Egetræsskatol med Beslag, 1 indlagt og 1 lakeret Krogskab, 1 stort indlagt hollandsk Skab, 1 stort rodt lakeret og forgyldt Skab, 1 Egeskab med Skuffer, 1 liden lakeret Dragkiste, 1 Dragkiste med Messingbeslag, 1 grønt forgyldt og 1 blaat Nøgleskab, 1 blaa Kroghylde med forgyldte Kanter, 7 Speile i sorte, brune og brun forgyldte Rammer, 2 guldlakerede Speilborde, 2 Natbordspeile og 1 lidet Nürnbergerspeil, 1 jernbeslagen Egekiste med 3dobbelt Laas, 1 rød forgyldt Læderkuffert, 4 Sælskindskufferter, 1 grønmalet Speceriskab, 1 Lyseskrin og flere andre skrin av Blik eller Træ, 1 Stueuhr i rød forgyldt Kasse, 1 lakeret Lampekjedel, 1 Bordklokke, 1 sort Hjulrok, 2 store Skilderier på Voksdug, 6 skilderier i sorte Rammer, 7 Kobberstykker i Trærammer, 1 Glaskugle.

Af Bøger forefandtes:
Bedendes Kjæde,
Om Jesu Vunder,
Den gyldne Skatkiste,
Guds Børns Tempel,
Samtale over Sakramentet,
En Pilegrims Fremgang,
De Troendes Skatkammer,
Syngende Andagt,
Den Hemmelighed i Naadepagten,
De 7 Kristi Ord,
Trøst mod Dødens Skræk,
Forsøg over den kristelige Religions Sandhed,
Videnskaberne paa Golgatha,
13 aandelige Politiforordninger,
Aandeligt Takoffer,
Aftentanker,
Udvalgtes Krone,
Pontoppidans Om Kristi Bloddaab,
Peder Dass’s Katekismussanger,
Youngs Nattetanker,
Lütkens Hellige Opmuntringer,
Dr. Lassenii Bibelske Kjerne,
Arndts Sande Kristendom og Paradisets Urtegaard,
Luther Over den 51de Davids Salme,
Rambach Over Lidelsen,
Hermes’s Kommunionbog og Haandbog,
Hagerup Om Martyrerne og Om Konfirmationen,
Feddersens Kristelige Sædelære,
Bugges Om en guddommelig Forløser,
Sivers’s Guds Raad,
Blairs Bjergprædikener,
Gellerts Moralske Forelæsninger og Aandelige Sange,
Den Augsburgske Bekjendelse,
Den fuldkomne Salmebog,
Dr. Kasper Brokmands Huspostille,
Luthers levnet,
Mossins Om Dyder og Laster,
Ruges Fornøielige Tanker,
Worms Ligprædiken over Prins Karl (i Fløiels Bind),
Hofmanns Om Fornøielighed,
De 4 Monarkier,
Det menneskelige Livs Husholdning,
Mebostadske Samlinger,
Fruentimmerets Kald,
Pontoppidans Origines Hofnienses,
Holbergs Danmarks Historie og Moralske Tanker,
Hans Blochs Danske Økonomi,
Brauners Om Ager og Eng,
Beskrivelse over Tønsberg,
Beschreibung von Grønland,
Lægekunstens store Uvished,
Povel Juels Et lyksaligt Liv og Gode Bonde,
Weiles Glossarium juridicum,
Tegning av Bergen,
Den svenske Robinson.