Barn av 2-1-g-1 Geert Gerritsz van Geelmuyden (1671-1721) og Johanna Margaretha von der Wiida ( -1705):

3-7–a Jacob von der Wiida Geelmuyden (1704-1768)

Jacob ble født 29 juni 1704 (eller 1705) i Bergen. Han døde desember 1768 i Grimstad, 64 år gammel, og ble begravet 31 desember 1768 ved Fjære kirke.

Jacob er nevnt i en rekke kilder ved Bergen Byarkiv, se 3-7–a Jacob, Kilder på BBA
Her er en beskrivelse av hans hus, innbo og bøker i Grimstad 1795.

Han var først sjømann og skipper.

Ansatt ved Grønlandske kompani.  På øyen Nipiset (mellom fjordarmene Amerdloq og Ikertoq i fjordkomplekset Hilsteinborg) på Grønland, ble en «loge» nedbrent av nederlandske hvalfangere, etter at den i 1725 var forlatt.  I 1728 ble der anlagt et fort med militært mannskap.  Jacob var da bokholder og kjøpmann der.   Joh. Sechmann Fleischer var proviantforvalter der (NST IV s. 97ff).  Anlegget ble nedlagt i 1731 og deretter plyndret og igjen brent av nederlandske hvalfangere.

Etter at 1/3 av husene i København brente 20.-23. oktober 1728, laget myndighetene i 1729 en oversikt over alle Københavns beboere. Der nevnes Jacob Geelmuyden, forhenværende bokholder og kjøpmann på Grønland. Han var alene og uten tjenere. Han bodde da som en av tre innlogerende hos Niels Westphal i hus nr. 288 (Laxe gaden, Øster kvarter) i København. Samtidig bodde halvbroren Geert i byen som student. (Nevnt i boken ”Kjøbenhavns huse og indvaanere efter branden 1728”, s. 152.)

Ved museet i Ilulissat, Grønland, skal henge en stamtavle for en ”nederlender” Jacob Geelmuyden, som arbeidet for Hans Egede.

Jacob slo seg ned i Grimstad som skipsreder og kjøpmann.
1743-1744 mønsterskriver i Kristiansand stift og konstituert byfogd i Arendal og Risør.

I Grimstad opparbeidet han en for de tider ganske betydelig forretning. Han eide bygården nr. 79 som han kjøpte 1746 for 300 rdl. og gården Skaragrøm utenfor byen, skipsstolpebod på Torskeholmen, skipskran på Odden og av skip 3/4 av ”Haabets Anker” (107 1/2 lester), 3/4 av ”Grimstad” (157 lester) og 5/8 av snavskipet ”Jacobus og Anna” (90 lester).

Skifte etter ham ble holdt 1768 i Grimstad, se skifteprotokoll for Grimstad og boken I. Landgraff: ”Grimstadslægter”, Grimstad 1892 s. 69.

Skipet Grømstad var på 188 cl, hjemsted Grimstad og Arendal, eier Jacob v. d. Wida Geelmuyden, madam Geelmuyden.

Skipet Haabets anker var bygget 1747/1748 i Grimstad, tonnase 110 cl. Etter ombygging i 1765 ble det 159 cl. Hjemsted fra 1747/1748 Arendal, senere Grimstad og Mandal. Som eier nevnes 1747/1748 C. Fürst, senere nevnes Hans Herlofsen, Jacob v. d. Wida Geelmuyden, Anna Geelmuyden. Skippere var Petter Michelsen, Lars Jensen 1768, Giert Geelmuyden 1771 og K. R. Herlofsen. Skipet forliste 1800.

Skipet Jacobus & Anna må antas å være oppkalt etter Jacob selv og konen Anna. Det var en snaubrigg i tre, bygget 1761 i Grimstad, tonnasje 140 cl, hjemsted fra 1761 Grimstad, 1801 i Skien. Eier var Jacob v. der Wida fra 1761, i 1801 var Didr. v. Cappelen eier. Skippere var 1775 Petter Juel Hans Helmer og 1801 Ove Lindved.

Jacob giftet seg 8 mars 1745 (eller 1744) med Anna Laurentzdtr. Anchermann, datter av Lorentz Corneliussen Anchermann og Elen Hansdtr. von Kampen. Anna ble født 24 august 1724 i Arendal. Hun døde 28 oktober 1794 i Grimstad, 70 år gammel, og ble begravet 6 november 1794 ved Fjære kirke.

1781 kjøpte Anne Laurentsddtr. Anchermann 1/16 part i skipet Grimstad for 200 rdl. av madame Anne Margrete Munte sal. Lorents Kock. Dette skipet må kort etter være forlist eller solgt, da madame Anna sal. Geelmuyden og sønnen skipskaptein Gert Geelmuyden 1782-1783 bygge i Grimstad et nytt skip av samme navn (157 kommerselester), hvori hun eide 2/3 og sønnen 1/3. I 1794 eide hun 3/4 og sønnen 1/4.

1772 solgte Anna sal. Geelmuyden til Frolands Verks eiere et hus i Grimstad og en gammel pakkbod med fri grunn for 320 rdl.

Barn av 3-7–a Jacob von der Wiida Geelmuyden (1704-1768) og Anna Laurentzdtr. Anchermann (1724-1794):

4-x-a  Johanne Margrethe Geelmuyden  (1745-1785), 40 år gammel.

4-x-b  Elen Geelmuyden  (1747-1824), 77 år gammel.

4-x-c  Lorentz Anchermann Geelmuyden (1748-1749), 1 år gammel.  Ingen barn

4-x-d  Karen Dorothea Geelmuyden (1749-    )

4-x-e  Geert Geelmuyden (1751-    )

4-x-f  Karen Dorothea Geelmuyden  (1753-181), 62 år gammel.

4-x-g  Abigael Maria Geelmuyden  (1754-1786), 32 år gammel.

4-x-h  Geert Jacobsen Geelmuyden  (1755-1796), 40 år gammel.

 

Se:
Sollieds skifteekstrakter 1332 – 1076 – 224.
I. Landgraff: Grimstadslægter, s. 69 (Grimstad 1892).
H. Ostermann: Nordmenn på Grønland bd. 1 s. 332.
H. Ostermann:  Dagbøker av nordmenn på Grønland før 1814, s. 84.