Sønn av 2-1-g-1 Geert Gerritsz van Geelmuyden (1671-1721) og Johanna Margaretha von der Wiida ( -1705):

3-7–b Geert Geelmuyden (1704/05-1764)

Geert ble født 7 februar 1704 eller 1705 i Bergen. Han døde 24 juli 1764 på Leikanger Prestegård i Leikanger, 60 år gammel, og ble begravet i Leikanger. Hans navn er også skrevet Geert Geertsen van Geelmuyden og Gerhardi Geelmuyden.

Han ble først undervist av Ole Kamstrup.  Senere kom han i 1719 i Bergens skole under collega Hans Hylling.  Dimitert 1723 fra Bergens skole.  Deponerte 10 mai 1723.

Var en periode kapellan (fungerende prest) i Jostedalen.  (Se Lampes prestehistorie og  Øyane sin bygdebok for Jostedalen).

Huslærer 1725-1727 hos sogneprest til Sogndal hr. Christen Heiberg.

Teologisk eksamen 1728, bolig i Øster Qvarteer, hus nr. 206 (Admiralgaden), København.
Hans bolig brente da 1/3 av husene i København brente 20.-23. oktober 1728. Etter brannen laget myndighetene i 1729 en oversikt over alle Københavns beboere. Der nevnes han som en av 24 personer i hus nr. 206 (Admiral gaden i Øster kvarter). Han var student, alene og uten tjenere. (Giert Gulmejden, student fra Norge, hvis forige logement er brent, nevnes etter brannen 1728 i Kjøbenhavn som losjerende i Øster-Quarteer, hus nr. 206 i Admiral Gaden.  På samme tid bor også hans halvbror Jacob i København. (Nevnt i boken ”Kjøbenhavns huse og indvaanere efter branden 1728”, s. 152.)

Huslærer 1730-1733 hos overauditør Peder Brønlund i Dønnes i Nesne.
Personell kapellan 24 oktober 1733 i Leikanger.
Ved bryllupet 1738 kalt Gerhardj.
Under sitt opphold i København 1745 fikk han expectence på sognekallet i Leikanger.
Sogneprest 1750 Leikanger.

Under Leikanger sognekall var ved reser. av 2.3.1742 opprettet et residerende kapellani som skulle besettes ved hans tiltredelse av sognepresteembetet i 1751. Men dette kapellaniet ble etter reser. av 12.3.1751 tillatt ubesatt i hans embetstid, mot at han forpliktet seg til å holde personell kapellan.

Hans prestegårdsbolig i Leikanger er bevart på Norsk folkemuseum på Bygdøy.

Geert giftet seg 22 oktober 1738 i Leikanger (Kb. A2 F. 23B) med Barbara Maria Leganger, datter av Iver Iversen Leganger og Mette Dorothea Bugge. Barbara ble født august 1715 på Leikanger prestegård i Leikanger, og ble døpt 5 september 1715 i Leikanger.  Kalt Basse. Hun døde på gården Fjelberg i Fjelberg prestegjeld i Sunnhordland ? og ble begravet 3 mars 1801 i Fjelberg.

Barbara sin datter Johanne Margrethe Geelmuyden, gift Dahl, døde vel 2 uker tidligere. Barbara Maria Leganger var i huset hos sin svigersønn Wilhelm Frimann Dahl da hun døde. Barbara skal være død på datterens begravelsesdag.  Ved Barbaras begravelse sies hun å være død 91 år gammel (reelt 85 1/2).

I Leikanger prestearkiv – diverse papirer (jnr. 409/1969), finnes brev fra Barbara Maria Leganger (Geelmuyden) datert 17. januar 1790 (hennes egen signatur) og 1787 om ikke å betale avgift til fattigkassen.

Bygselbrev ca. 1769-1772 fra sogneprest til Eid, Samuel Leganger, på vegne av søsteren madame sal. hr. Gielmeidens og egne vegne, til soldat Elling Johanssen Myroldhouen på en arvelig tilfalt jordpart i Myroldhouen i Eid Prg., Nordfjord.  (Sorenskriveren i Nordfjord II.C.a.1b Bygselprotokoll 1769-1772.)

Skifte 1801: Boets beholdne formuet ved skiftet etter enkens død var 7052 rdl.

Under prestegården hadde ligget bruket indre Halland, som fra eldre tid ble kjøpt av prest etter prest for 72 rdl. Ved hans død (1764 eller 1801 ?) ble bruket helt skilt fra prestegården. Det ble gjort innsigelser mot salget, men gården forble likevel i svigersønnen fogd Joachim Schweder Bangs besittelse.

Barn av 3-7–b Geert Geelmuyden (1704/05-1764) og Barbara Maria Leganger (1715-1801):

4-x-a  Johanne Margrethe Geelmuyden  (1739-1801), 61 år gammel.

4-x-b  Mette Dorothea Geelmuyden  (1742-1744), 2 år gammel. Ingen barn.

4-x-c  Gerhard Geelmuyden  (1745-1750), 5 år gammel.  Ingen barn.

4-x-d  Mette Dorothea Geelmuyden  (1748-1818), 69 år gammel.

4-x-e  Karen Maria Geelmuyden  (1751-1771), 20 år gammel.

4-x-f  Barbara Maria Geelmuyden  (1757-1826), 69 år gammel.

 

Se:
Sollieds skifteekstrakter 224
Lampe – Trap: Bergens stifts geistlighet etter reformasjonen bd. 2 s. 67.