Sønn av 1. Gerrit Adriansz van Geelmuyden (1632-1701) og Karen Pedersdtr. Montagne (1633-1701).

Adrian ble født 1669, kanskje 7. oktober.

Det var vanlig at mye av yrkesopplæringen skjedde i familien.  Derfor må vi anta at Adriaen fikk mye av sin opplæring hjemme i farens handelsvirksomhet.  Det er også påstått at han gikk i ”skipperskolen”.  Farens dødsboskifte forteller at Adrian hadde fått utbetalt 1500 riksdaler, som han hadde ”fortært på fremmede steder”, d.v.s. i England og i Nederland.  Dette gir grunn for å tro at han oppholdt seg en periode i England, kanskje i lære.  Han forlot Bergen trolig i 1688.  Valget av England var i denne perioden naturlig.  Der var handel mellom Bergen og England.  I tillegg var faren i utgangspunktet nederlender, og Nederland var 1689-1702 i personalunion med England.  Omkring 1695 slo han seg ned som kjøpmann i Amsterdam.  Pengene var antakelig også et kapital-grunnlag for å etablere seg som kjøpmann der.

Adrian og sønnen Pieter skal ha vært medlemmer i Bergensfarer-lauget i Amsterdam.  Det var en organisasjon for kjøpmenn som handlet med Bergen («Bergenvaarder»).

I Amsterdam bodde Adrian i huset nr. 31 på ”Nieve Waals Eiland” som kjøpmann og kommisjonær for sin far.  Også flere andre bergenske kjøpmenn benyttet Adrian som kommisjonær i Amsterdam.  Bl.a. sendte hans brødre Knud og Geert varer til ham i 1715.  I perioden omkring 1701-1703 er adressen oppgitt som ”Of de Binnekaut van het Nieuveland 3die huus van de Bentemerbrucke”.

Adrian deltok i et lite orkester.  I Amsterdam besøkte den 15 år yngre dikteren Ludvig Holberg ham ofte på sine reiser og spilte musikk med ham.  Holberg forteller om dette i en av sine epistler.  De var også indirekte beslektet ved at Ludvig Holbergs kusine Lindgaard var gift med Adrians bror Geert Gerritsz van Geelmuyden.  Også Adrians brorsønn, presten Geert Geelmuyden, besøkte ham på sine reiser.

Ludvig Holberg omtaler skipper Adrian i ”Det lykkelige skibbrudd”.  Det er påstått at det er med vår Adrian som rollemodell.  Dersom det er riktig antyder det at Adrian kanskje også reiste som skipper, uten at det er dokumentert.

Adrian ble gift  20. september 1696 i Amsterdam med Catharina Abo, født 20. mars 1671 i Amsterdam.  Testamentet deres er datert 11. juli 1697.  Ekteparet fikk 5 eller 6 barn, men nålevende etterkommere er ikke kjent.

Ekteparets dødsår er tidligere ikke funnet i Amsterdam, og det har vært antatt at de etter sønnens og barnebarnenes død flyttet fra byen.  Senere er det påstått at Adriaen døde i Amsterdam 1705, men det må være feil.    I Amsterdam viser begravelsesbøkene at Catharina Abo ble begravet 15. september 1703 fra Oude Luthersche Kerk.  Der var to Adrian Geelmuyden som ble begravet 7. september 1703 og 4. april 1722.  Når Ludvig Holberg forteller at han besøkte ham og spilte i et lite orkester i hans hjem i 1715 må vi anta at han døde i 1722.  (se Lars Roar Langslets uforklarte henvisning HV 12. s. 108, kanskje Holbergs samlede verker ?).

Adrian har ikke kjente nålevende etterkommere med navnet Geelmuyden.  Adrian Gerritsz van Geelmuyden og Catharina Abo hadde 5 barn.

Barn av  2-1-e  Adrian Gerritsz van Geelmuyden (ca. 1669-    ) og
.                                 Catharina Abo  ( 1671-       ):

3-6-a  Joan Gerard Geelmuyden f. 1697
3-6-b  Pieter Adriansz Geelmuyden f. 1698 d. 1730
3-6-c  Catharina Elisabeth Geelmuyden f. 1699 d. 1725
3-6-d  Engelina Maria Geelmuyden f. 1701 d. 1703
3-6-e  Johanna Lucia Geelmuyden f. 1702

NB Koden som er brukt for hvert barn betegner at de er i andre generasjon, første barnekull i den generasjonen, og deretter alfabetisk nummerering innen barnekullet. For etterkommere med flere ekteskap vil hvert ekteskap med barn utgjøre ett kull.