Datter av 1. Gerrit Adriansz van Geelmuyden (1632-1701) og Karen Pedersdtr. Montagne (1633-1701).

Catharina Johanne er påstått født omkring 1668.      I 1684 nevnes Catharina ikke i skattelistene sammen med sine foreldre. Hun må derfor ha flyttet hjemmefra allerede ca. 15 år gammel. Antakelig er hun satt bort i tjeneste som del av sin opplæring til husmor. Vi kan ikke vite om hun senere har flyttet hjem igjen, fordi det enkelte år kun nevnes antall barn som bodde hjemme, uten at kjønn er opplyst.

At hun fikk barn så sent som i 1719 antyder at hennes fødselsår kan være senere enn opplyst.  Konklusjonen nedenfor om  tidspunkt for hennes vielse  kan statistisk passe med  det, fordi en kvinnes alder statistisk var omkring 24  år ved vielsen.  Det samme gjelder ektemannens antatte fødselsår ca. 1676.     Dette kan  antyde at Catharina Johanna er født omkring 1676-1678.  Men at Catharina Johanna forsvinner fra familien i skattelistene allerede i 1684 tyder på det motsatte.

Hun må ha vært i Amsterdam sommeren 1701:  Hun nevnes som fadder for broren Adriaens datter Engelina Maria, døpt i en evangelisk-luthersk gudstjeneste i kirken Kerk aan huis i Amsterdam 10.6.1701.  Vi vet ikke om Catharina Johanna kun var på besøk hos familien, eller om hun var i tjeneste der, i likhet med mange andre norske kvinner.  Dette stiller spørsmål ved det påståtte og udokumenterte vigselsåret 1700: Det er sannsynlig at hun ble gift etter at hun kom tilbake fra Amsterdam.  (Ola Stang Geelmuyden oppfatter fraværet fra hjemmet som at hun kan ha blitt gift tidligere, men statistikk og fraværet av tidligere barn tyder ikke på det.)     Vi må anta at hun ble gift 1701-1702.  Catharina døde 1744 i Bergen.

Det er teoretisk mulig at der i Amsterdam var en annen Catarina Johanna, som var fadder for broren Adriaen sitt barn i 1701. Men det er lite sannsynlig. At Catarina Johanna var fadder i Amsterdam for broren Adrian sin datter 10.6.1701 gir grunnlag for å konkludere at hun i likhet med tidligere sine brødre har vært i nederlandene for å besøke sin familie. Det må også bety at hennes vielse til Lyder Fasting må ha skjedd senere, etter at hun returnerte til Norge.

Hennes ektemann Lyder Lydersen Fasting var født ca. 1676 i Bergen.  Lyders foreldre var Lyder Fasting og Elisabeth von Recken (død 1677).  Han fikk borgerskap 16.10.1699 som kjøpmann i Bergen. Han eide hager på Engen.  9. august 1714 meldte han at han hadde tapt 340 riksdaler i forbindelse med sjøskade på et skip.

Der har trolig tidlig vært forbindelser mellom slektene Fasting og Geelmuyden.  Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden forteller i manus 1824 at Catharinas søster Marie og hennes mann Ludvig Middeltorp bodde i den murede hjørnegård på søndre side av Smidsalmenning. Der fant Fredrik Christian i den øverste brannfri kjeller, hvor gulvet hadde sorte og hvite fliser, en pent oppmuret nisje, hvorpå var anbrakt med forgylte bokstaver «S. Maria Geelmuyden og Alida Fasting 1684».

Lyder ble begravet 26. juni  1759 i Bergen Domkirke.  Det må ha vært en rik begravelse:  I likhet med sine svigerforeldre ble Lyder begravet i et festet gravlokale (”arvebegravelse”) i Domkirken.  Det ble ringt med kirkeklokkene, sølvstakene ble hentet frem på alteret og presten holdt likpreken.  Alt dette kostet ekstra og var ikke vanlig ved ordinære begravelser.

Lyder og Catharina Johanne hadde fire døtre.  Deres etterkommere bruker ikke slektsnavnet Geelmuyden.

Barn av  2-1-d  Catharina Johanne Geelmuyden (ca. 1676-1744) og
.                                  Lyder Lydersen Fasting  ( 1676-1759):

3-5-a  Karen Lydersdatter Fasting f. 1702 d. 1779
3-5-b Elisabeth (Lisbeth) Maria Lydersdatter Fasting  f. ca. 1704 d. 1745
3-5-c Alida Catharina Fasting f. 1706 d. 1759
3-5-d Lydia Catharina Fasting f. 1719 d. 1779

SE:
E. A. Thomle: Lidt om familien Fasting.
Pers.hist. tidsskrift III p. 159 og 3. 4. bd. 1 s. 132ff., 3. r. bd. 1 s. 146.
H. Christensen: Skeid 1821-1921 s. 19 (v/ SAB = 948.33 C46)
S. O. Fasting: Slekten Fasting i Danmark.

NB Koden som er brukt for hvert barn betegner at de er i andre generasjon, første barnekull i den generasjonen, og deretter alfabetisk nummerering innen barnekullet. For etterkommere med flere ekteskap vil hvert ekteskap med barn utgjøre ett kull.