←  Forrige historie:    Hvor finner vi slektshistoriske opplysninger i Norge ?

Vi trenger din hjelp til slektshistorien.  Du kan gi oss informasjon om fødsler, vielser eller dødsfall i din slektsgren.  Kanskje kan du bidra med en liten personhistorie om personer i din familie, enten det er kun noen linjer eller en lang  historie ?  Dersom du har historier om personer eller steder som gjelder slekten, håper vi at du vil skrive disse og sende dem til oss, slik at også andre slektninger og etterkommere kan bli kjent med historiene.

Vi som arbeider med slektens historie vil forsøke å skrive og legge ut flere historier, så ofte som vi klarer.  Nye historier fra oss vil ofte forutsette intervjuer med slektninger eller arbeid med de historiske kildene.  Det kan derfor ligge mye arbeid bak hver historie som blir publisert.  Vårt mål er at disse tekstene skal bli så mange og så omfattende at du her skal finne mest mulig informasjon om slektens historie og om de steder eller tema som har hatt betydning for slekten.

Det gjøres en innsats for å lage og skrive innhold til nettsidene.  Oversettelse av sidene til engelsk blir derfor skadelidende.  Jeg håper at noen av dere ønsker å bidra med oversettelser slik at vi også kan legge ut slektshistorien på engelsk.

Vi håper at du vil benytte muligheten til å sende inn opplysninger som du har ved hjelp av  fanen Kontakt.   Du kan bidra med opplysninger du har om familien, eller ved å gi oss rettelser dersom du oppdager feil i opplysningene.

Her finner du et skjema som du kan bruke dersom du ønsker å bidra med opplysninger om deg selv og din familie eller andre personer i din gren av slekten.  Du kan skrive ut skjemaet nedenfor, fylle det ut og sende det til
Knut Geelmuyden knge@online.no   eller Knut Geelmuyden, Sandvikavegen 19, 5915 Hjelmås, Norge.

Eller du kan laste ned skjemaet som en om pdf-fil:  Pdf-filen vil da gjenfinnes på din PC i Utforsker, under mappen Nedlastinger.

Takk for alle bidrag du gir til opplysning om slektens historie.

REGISTRERINGSKJEMA FOR HVER ENKELTPERSON
Bruk ett skjema for hver person, også for hver ektefelle/partner og hvert barn.
FORNAVN
ETTERNAVN / PIKENAVN
FØDT STED
DØPT STED
DØD STED
BEGRAVET STED
UTDANNING
YRKE
BIOGRAFI / LIVSHISTORIE (Litt er bra, mye er bedre, så mye som du er villig til å skrive og dele). Bruk separate ark. Gi beskjed om opplysninger du gir ikke skal være synlige på nettsiden.  Bruk separate ark.
TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER (Opplysninger om adopsjon eller annet som kan oppfattes som sensitivt, som bør være tilgjengelig for etterslekten, men som i vår tid ikke skal synliggjøres). Bruk separate ark.
OPPLYSNINGER OM SLEKTSKLENODIER. Dersom du har kunnskap om hvor gjenstander, bilder eller dokumenter fra slekten kan finnes, ber vi om at det blir opplyst slik at vi kan få det foto-dokumentert. Vedlegg gjerne foto av dette, dersom dere kan. Vedlegg gjerne også gode portrettbilder av alle i familien.  Bruk separate ark.
FAR FULLT NAVN
FAR FØDT-DØD
MOR FULLT NAVN / PIKENAVN
MOR FØDT-DØD
EKTEFELLE / PARTNER NR. 1
FORNAVN
ETTERNAVN / PIKENAVN
FØDT-DØD
UGIFT SAMBOER
GIFT STED
SEPARERT SKILT
EKTEFELLE / PARTNER NR. 2
FORNAVN
ETTERNAVN / PIKENAVN
FØDT-DØD
UGIFT SAMBOER
GIFT STED
SEPARERT SKILT
EKTEFELLE / PARTNER NR. 3
FORNAVN
ETTERNAVN / PIKENAVN
FØDT-DØD
UGIFT SAMBOER
GIFT STED
SEPARERT SKILT
LISTE OVER ENKELTPERSONENS BARN
FULLT NAVN FØDT STED BARN AV PARTNER NR

 

→  Neste hovedkapittel:    Slektens bakgrunn før 1660

←    Tilbake til forsiden Historier