←  Forrige historie

Hovedverdien i Gerrits faste eiendommer lå i Bergen. Vi vet at han 19. desember 1681 kjøpte et hus på Stranden i Bergen, som han solgte videre allerede et år senere, 6. november 1682. Men vi vet ikke om han har hatt flere slike hus, med andre ord om han har spekulert i byeiendommer.

Det meste av hans eiendommer i Bergen er relatert til boligen eller handels- og skipsfartsvirksomheten. I dødsboet 1701 nevnes enkens iboende hus og grunn med tilhørende kjellere og ildhus, en hage ved Engen og tre sjøboder nede i gården, i tillegg til to boder med loft og et nøst i Sandviken og en kvart reperbane ved Nøstet.

På 1600-tallet var der ikke faste adresser i Bergen. Men det er mulig å lokalisere Gerrits eiendommer.

Manufakturhusets grunnleiebøker gir en oversikt over alle eiendommer (ikke hus) i byen. Den eldste grunnleieboken 1686 viser at Gerrit da hadde eiendommer 6 steder i Bergen. Adresser er ikke oppgitt. Offisielle adresser var ikke brukt på 1600-tallet i Bergen. En jevnføring med de etterfølgende grunnleiebøkene frem til 1781 viser hvilke adresser disse eiendommene fikk: Se under de følgende artiklene om Gerrit sine eiendommer.

→  Neste historie