Også i Korskirken finnes en gravkjeller som har tilhørt slekten, eller ”Geelmeydens Arvinger tilhørende”.  Den kan ikke være knyttet til Gerrit eller Karen, men bør nevnes når slektens eldre historie omtales.  Denne murte kjelleren lå i sakristiet på korets sørside.  Det er foreløpig ukjent hvem i slekten denne gravkjelleren tilhørte.

I Korskirken finnes også en teglstein med to utskårne våpenskjold (alliansevåpen).  Steinen er nå murt fast i østmuren inne i kirkens nordre sakristi.  Det venstre (mannens) våpen har en springende hjort i skjoldet, en halv hjort i hjelmen, og er merket med initialene HG.  Våpenets innhold tyder på at dette kan være G for Geelmuyden.  Det høyre (kvinnens) våpen har tre hoder i skjoldet, et tre på hjelmen, og er merket med initialene DOD.  D kan være første bokstav i et slektsnavn, men vanligere kan OD stå for hennes farsnavn (O…datter).  Et utydelig årstall kan være 1699 ?

Det er foreløpig uklart hvem denne gravkjelleren har tilhørt.  Det er også uklart om alliansevåpenet tilhørte slekten.  Kombinasjonen HG og DOD er foreløpig ikke knyttet til et kjent ektepar i slekten.