←  Forrige historie

Det gamle Bergen ligger i et dalføre. Fjellene i øst og vest er synlige og fanger blikket, uansett hvor man er i det gamle byområdet. Samtidig var Vågen det sentrale punktet i sentrum og preget bevisstheten.

Disse elementene har skapt et særtrekk i dagligtalen i Bergen: Det er vanlig å snakke upresist om himmelretningene. Holdepunktene når lokale folk oppga en himmelretning var i stor grad Vågen og fjellene. Vågen blir gjerne betegnet som åpen mot nord. Realiteten er at Vågen peker omtrent mot nordvest. Tilsvarende betegner fjellene øst og vest, som også er bare omtrentlig. Dette særtrekket i feil eller upresis bruk av himmelretningene vil delvis prege opplysninger i kildene, og vil også prege min tekst. Når teksten gjelder Bergen skriver jeg normalt nord når realiteten skal være nordvest, og vest når realiteten skal være sydvest. Jeg gjør ingen forsøk på å korrigere dette, fordi disse upresise himmelretningene er så dypt forankret i min lokale identitet at jeg neppe vil klare en konsekvent korrigering. Jeg ber derfor leseren om å tilgi og være oppmerksom på dette særtrekket. Samtidig kan kildene i noen tilfeller bruke himmelretningene korrekt. Det vil i de tilfellene også skje i min tekst, fordi jeg forholder meg til kildenes opplysninger.

→  Neste historie