Datter av 1. Gerrit Adriansz van Geelmuyden (1632-1701) og Karen Pedersdtr. Montagne (1633-1701).

Marie ble født omkring 1662-1664.  Hun ble gift 7. juli 1680 i Domkirken, Bergen,  bare 16-18 år gammel, med Ludvig Middelstorp.  Han var bare 18-21 år gammel.  Dette var et meget ungt brudepar.  Vielsen ble holdt hjemme i huset etter kongelig tillatelse (ekteskapsbevilling) datert 10. mai 1680.

Allerede etter knapt 4 års ekteskap døde Marie.  Dødsboskiftet er datert 12 April 1684 i Bergen.

Vigselen er notert i listen over trolovelser i Domkirken 1663-1683, folio 72a.  Vigselen skjedde etter kongebrev.  Et kongebrev til vielse er normalt en tillatelse enten til vielse tross nært slektskap, eller til vielse uten forutgående trolovelse eller vielse hjemme i huset.  Det er ukjent hva som her var innholdet i kongebrevet.

Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden forteller i manus 1824 at ekteparet bodde i den murede hjørnegård på søndre side av Smidsalmenning (?).  Der fant Fredrik Christian i den øverste brannfri kjeller, hvor gulvet hadde sorte og hvite fliser, en pent oppmuret nisje, hvorpå var anbrakt med forgylte bokstaver «S. Maria Geelmuyden og Alida Fasting 1684».  På bakgrunn av at vi vet at Maria døde i 1684, må vi anta at S. betyr salig, d.v.s. avdød.

Ektemannen Ludvig Middelstorp var født ca. 1659-1662, sønn av Ludvig Middelstorp som var født i Lüneburg i Tyskland.  Faren fikk borgerskap som kjøpmann 1641 og bodde i Cort Pihl smuget.

Ludvig fikk 18.02.1682 skjøte fra Lauritz Sørensen på en hustomt og 4 kjellere, antakelig ved Smørsalmenningen.  20. november samme år fikk han borgerskap som kjøpmann.  Det er sagt at Ludvig og Marie drev krambod.

24. mai 1684 fikk Ludvig ekteskapsbevilling for sitt andre ekteskap, med Alchie Lydersdtr. Fasting. Bemerk den korte tiden (6 uker) fra Maries skifte til bevillingens dato.

Vi bør ikke vurdere den korte tiden mellom dødsfall og ny vielse (antakelig ca. 10 uker) ut fra vår tid.  I eldre tid var ekteskapet et viktig arbeidsfellesskap.  Mange oppgaver i hjemmet var avhengig av en kone.  Det blir særlig viktig  med små barn i huset.

Ludvig eide jord på Søreide, i tillegg til at han Ifølge manntallet 1701 også var odelseier av søre Eide.

Ludvig døde 1706 på sin gård Søreide i Fana, hvor det ble holdt skifte etter ham i juni 1706.

Marie fikk to barn som begge døde unge.  Hun er uten nålevende etterkommere.

Barn av  2-1-a   Marie Geelmuyden (ca. 1663-1684) og
.                                  Ludvig Middelstorp (1659/62-1706) :

3-1-a  Ludvig Ludvigsen Middelstorp f. ca. 1682 død ung etter 18.6.1706 i Bergen.  Ingen barn
3-1-b  Karen Ludvigsdatter Middelstorp  f. 1683 d. 1706, druknet på Vågen.  Ingen barn

Personalhistorisk tidsskrift 1916 s. 29 og 40 handler om utdrag av kanselliets register angående vielser, dåp og begravelser 1676-1681. Der nevnes 10. mai Ludwig Midelstorf og Maria Gelmuyden i Bergen u. Tr. og L. N.R. 21. Det første må vel bety uten trolovelse og lysning. Originalen bør kontrolleres !

Se også Pers. hist. tidsskrift 1 VI p. 41 note.

NB  Koden som er brukt for hvert barn forteller generasjon, barnekull i den generasjonen, og deretter alfabetisk nummerering innen barnekullet.  For foreldre med flere ekteskap vil hvert ekteskap med barn utgjøre ett kull.